Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Aktiekapital

Written: 28. september 2018

Hvad er aktiekapital?

Størrelsen på den kapital, som ejerne af et aktieselskab har skudt ind, kaldes for aktiekapitalen.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Har tre ejere derfor skudt 400.000 kroner ind hver, er den samlede aktieselskab i det pågældende selskab på 1,2 millioner kroner.

For enkelte selskaber er der angivet et minimumskrav til den samlede aktiekapital. Det fremgår af Selskabsloven, og i et aktieselskab er beløbet 500.000 kroner, 50.000 kroner i et anpartsselskab og kun én krone i den seneste selskabsform, iværksætterselskab.

Dog behøver dette indskud ikke at være i kolde kontanter; altså likvide midler. Værdien kan også indskydes gennem aktiver. Skal vi holde fast i tidligere eksempel, kan det være, at en ejer ikke kommer med 400.000 kroner, men i stedet skyder en produktionsmaskine ind i selskabet af samme værdi. Også det er en mulighed. Disse beløb er et krav at have i egenkapital ved opstart og drift – ellers kan det ikke lade sig gøre at stifte selskabet.

Aktiekapital er ejernes risiko

I en personlig ejet virksomhed som enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab, hæfter ejerne personligt for den gæld, der måtte komme i forbindelse med virksomhedsdrift. Sådan er det ikke, når vi taler om selskaber.

Her hæfter ejerne kun for det, de skyder ind. Det betyder, at hvis en ejer skyder 500.000 kroner ind i selskabet, så kan hun ikke miste mere end dette beløb. Ejeren kan altså ikke stilles personligt til ansvar økonomisk, og eventuelle kreditorer kan ikke hente pengene af ejernes egne lommer, som de kan med personligt ejede virksomheder.

Driver du derimod en personlig ejet virksomhed – fx enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab – kan dine kreditorer rette krav mod dig personligt. Du og din virksomheds økonomi kan på den måde bliver én af samme ting.

Former for aktiekapital

Som tidligere nævnt kan aktiekapital være meget andet end likvide midler. Eksempler på dette kan være ejendomme, som virksomheden ejer, samt udstyr til produktion, firmabiler og andre værdiansatte genstande.

Opgørelse af aktiekapital

Hvis en virksomhed går på børsen og gennem sin børsintroduktion skaffer 100 millioner kroner. Så er aktiekapitalen 100 millioner kroner. Men hvad så, hvis værdien af disse aktier over det næste års tid stiger til 200 millioner kroner? Ja, så er aktiekapitalen stadig på de oprindelige 100 millioner kroner, fordi det er det, som selskabet fremskaffede ved salget af værdipapirerne, da de introducerede sig selv på børsen.

Ydermere kan en aktiekapital sagtens stige op og ned. Det kan være i forbindelse med nye aktiver i selskabet, men også hvis selskabet vælger at udstede nye og flere aktier til offentligheden.