Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Afkast

Written: 28. september 2018

Hvad er et afkast?

Et afkast er det man får i udbytte. Dette ses oftest i sammenhæng med en investering, der i sidste ende enten giver et overskud eller underskud. Denne investering vil oftest være i en virksomheds aktier og/eller obligationer.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Hvis afkastet har givet overskud, er der tale om et positivt afkast, hvorimod hvis afkastet har givet et underskud, og man derfor har tabt penge, bliver dette kaldt for et negativt afkast.

Hvad bliver afkastet berørt af?

Der er forskellige faktorer, der kan have en indflydelse på, om afkastet er positivt eller negativt, og hvor stort beløbet er. For eksempel findes der investeringsmuligheder, hvor risikoen er rigtig lav. Dette betyder med andre ord, at det er en sikker investering. Det er oftest i større virksomheder, hvor økonomien er rigtig god, og fremtidsmulighederne ser rigtig gode ud. Men på grund af den lave risiko vil det fremtidige afkast også være mindre, end hvis det havde været en risikofyldt investering. Hvis der nemlig er tale om en risikofyldt investering, er der en mindre chance for at få samme beløb igen. Men hvis det udvikler sig sådan, at investeringen går hen og bliver positivt forrentet, vil ens afkast også være meget større.

Udover risikoen kan afkastet også være berørt af investeringens løbetid. Jo længere tid man har pengene bundet i sin investering, jo højere vil afkastet også være, medmindre der opstår eksterne forhold, der kan have en negativ påvirkning på økonomien.

Hvilke former for afkast kan man få?

Som sagt kan man vælge at investere i en virksomheds aktier eller obligationer og deraf forhåbentlig få et positivt afkast.

Ved aktier er der to mulige måder at få afkast på. Dette kan være i udbyttebetaling, hvilket betyder, at man får et afkast, når virksomhedsejerne vælger at udlodde sit udbytte til dens aktionærer. Dette sker ikke så tit og kan både være en større sum penge, men hvis der er tegn på dårlig økonomi i virksomheden, vil de oftest beholde overskuddet til fremtiden.

Man kan også få et afkast på kursstigninger. Hvis man har købt aktier til kurs 100 og sælger dem til kurs 115 vil ens aktier være steget med 15% i værdi.

Ved obligationer er afkastet ved kursstigninger oftest noget mindre, idet man tjener sit afkast på rentebetalinger.

Hvad er afkastningsgraden?

Afkastningsgraden er et økonomisk nøgletal man ofte støder på i en virksomheds årsregnskab. Her fortæller nøgletallet om, hvor gode virksomheden har været til at forrente deres investerede kapital og dermed kreere et overskud. Dette betyder også, at en høj afkastningsgrad er meget favorabelt hos de forskellige virksomhedsejere.

Afkastningsgraden beregnes ved følgende formel: Afkastningsgrad = (Resultat før renter * 100 / Aktiver)

Hvis afkastningsgraden er på 10%, betyder det, at man har et overskud på 10 kroner, hver gang virksomheden investerer for 100 kroners aktiver.