Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Obligation

Written: 24. august 2018

Hvad er en obligation?

En obligation er et værdipapir ligesom aktier, som giver udstederen af obligationen mulighed for at skaffe kapital. Når udstederen vælger at sælge en obligation, forpligter udstederen sig til at betale køberen af obligationen en række ydelser.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Inden for den finansielle verden, er det meget normalt, at obligationer og aktier der har en høj risiko også giver en høj rente og dermed et højere afkast. Det vil sige, at virksomheder der ikke har den lyseste fremtid og måske har svært ved at opretholde likviditeten, vil give et højt afkast.

En obligation kan også afspejles som et lån virksomheden tager af dig som køber af obligationen. Du, som køber, vil betale et beløb for obligationen til en kurs. Herefter skal virksomheden betale renter og afdrag til dig for lånet. Hvis du som køber, senere hen kan og vil sælge obligationen til en højere kurs, har du ikke kun tjent lånet + renter ind, men også fået en gevinst, ved at købe en obligation til lav værdi og sælge til en højere værdi.

Hvilke typer obligationer findes der?

Der findes tre forskellige typer af obligationer. Disse er stats-, virksomheds- og realkreditobligationer. Disse bliver henholdsvis udstedt af staten, virksomheder og realkreditinstitutter.

Statsobligationer er oftest relative sikre investeringer idet der er tale om staten, hvor risikoen for at denne går konkurs er nærmest umulig.

Virksomhedsobligationer bliver udstedt af erhvervsvirksomheder og er med til at finansiere virksomhedens økonomi heriblandt virksomhedens investeringer. Her vil renten oftest være højere end de to andre typer, da risikoen for virksomheden begærer konkurs er relativ høj.

Realkreditinstitutters obligationer er hvor realkreditinstitutter udsteder lånebeviset og herefter er det investorer der kan vælge at investere i lånebeviset og bestemme hvor meget de syntes det er værd. Realkreditobligationer er meget sikre obligationer ligesom statens, da det er meget solide virksomheder.

Hvilke fordele og ulemper er der ved obligationer?

At investere i obligationer er oftest en relativ sikker investering i forhold til mange andre investeringer. Ved obligationer vil afkastet med sikkerhed også være højere end ved afkastet på en indlånskonto. Samtidig er markedet velfungerende med dagsaktuelle priser.

En af ulemperne er, at afkastet oftest er lavere ved obligationer end ved aktier. Mange obligationer kan også handles på et ureguleret marked. Afhængigt af, hvilken type obligation der er tale om, kan sælgeren have retten til at tilbagekøbe obligationen inden udløb. Modsat kan det afhængigt af obligationstypen være svært for dig som køber af obligationer at sælge inden udløb, hvilket ikke er særligt fleksibelt, hvis der skulle ske en ændring i forholdene der påvirker obligationens værdi.

Det kan derfor være svært at finde ud af, hvilken type man skal købe og om man skal vælge obligation frem for andre alternativer. En tommelfingerregel ved køb af en obligation er at købe den til under kurs 100, idet udstederen af obligationen altid kan indfri lånet og dermed tilbagekøbe obligationen til kurs 100. På den måde er du sikret en økonomisk gevinst.