Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Udbytte og udbytteskat

Written: 20. august 2018

Hvad er udbytte?

Et udbytte er, når virksomheden trækker årets overskud ud til ejerne og aktionærerne. Det vil sige, at udbytte kun kan komme på tale, hvis virksomheden har et overskud i årsregnskabet. Dette overskud vil virksomheden så kunne trække ud til ejerne og aktionærerne eller geninvestere det i virksomheden. Det er derfor op til virksomheden og bestemme, hvad der skal ske med overskuddet og om der skal gives et udbytte.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Der findes to forskellige slags af udbytte, heraf ordinært udbytte og ekstraordinært udbytte.

Ordinært udbytte er den mest anvendte form og bliver udbetalt i forbindelse med virksomhedens årlige generalforsamling. For at udbytte kan udbetales er der tre krav der skal opfyldes.

Første krav er, at der skal være et overskud. Andet krav er, at udbyttet må ikke være til skade for virksomhedens likviditet eller dens kreditorer. Tredje krav er, at ledelsen skal acceptere forslaget, hvilket det bliver ved et flertal stemmer for forslaget til generalforsamlingen.

Ved ekstraordinært udbytte udbetales udbyttet på ethvert andet tidspunkt end generalforsamlingen. Herunder gælder fem krav som skal opfyldes, for at udbyttet kan udbetales til ejerne. Først skal virksomheden have indleveret et årsregnskab, hvilket vil sige, at virksomheden ikke kan udbetale udbytte i første leveår. Næste krav er, at der enten skal være et overskud eller nogle frie reserver, hvorimod ved et ordinært udbytte, skulle der alene være et overskud. Tredje krav er, at regnskabet skal godkendes af en revisor, så der rent faktisk er tale om et reelt overskud. Fjerde krav er, at udbyttet må ikke udbetales, hvis det kan skade virksomhedens likviditet eller dens kreditorer. Femte krav er, at udbyttet skal accepteres af et flertal ved en ekstraordinær generalforsamling og ledelsen af virksomheden.

Hvad er udbytteskat?

Hvis virksomheden vælger at give et udbytte, skal der betales udbytteskat af dette. Når denne skat skal betales, skal udbyttet indberettes til Skat på deres hjemmeside. Når udbyttet skal indberettes, skal det samlede udbytte belyses og den samlede udbytteskat. Udover dette skal der også indberettes, hvor stor en del af udbyttet de enkelte danske og udenlandske udbyttemodtagere skal have.

Skatteprocenten ændres fra år til år, men beløbet der skal betales i udbytteskat afhænger af, hvor stort udbyttet er. Udbytteskatten var i 2018 på 27%, hvis aktieindkomsten var under 52.900 kroner. Hvis aktieindkomsten var over de 52.900, var udbytteskatten på 42%.