Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Varighed (kurs)

Written: 22. november 2018

Hvad er varighed?

Når der i den finansielle verden er tale om varighed, anvendes det ofte, når der tales om risikoen ved at investere i obligationer. I denne forbindelse er varighed et meget vigtigt og ofte anvendt nøgletal. Uanset hvad der investeres i, når der er tale om obligationer, er det altid en god idé at holde øje med både kurser og varighed. Varigheden er et udtryk for obligationens løbetid. Varighed kan dog også bruges som et udtryk for løbetiden for en portefølje af obligationer. Mens varigheden udtrykker obligationens løbetid, er det også et udtryk for risikoen ved at investere i obligationen. Grunden til dette er, at varigheden også måler kursens følsomhed over for små ændringer i renten. Med andre ord er varigheden for en obligation et udtryk for obligationens renterisiko. Når der på en obligation er en lav varighed, vil der være en lav kursrisiko. Det vil altså sige, at jo højere varigheden er, jo mere rentefølsom vil den pågældende obligation være. En obligation vil have en lav varighed, hvis den har en varighed på 3 eller derunder. Obligationen vil have en mellemstor følsomhed, hvis den har en varighed på 4-7, mens den vil have en stor rentefølsomhed, hvis den har en varighed, der er på mere end 7. Det er således, at obligationer, der har en kort løbetid, vil have en lav varighed, mens obligationer med en lang løbetid, vil have en høj varighed.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Hvad er kursfølsomhed?

Når man snakker om varighed, kommer man ikke uden om begrebet kursfølsomhed. Som nævnt ovenfor kan varigheden anvendes til at måle kursens følsomhed over for små ændringer i renten, når det drejer sig om obligationer. Det betyder, at varigheden kan fortælle, hvor meget en obligation teoretisk set vil stige eller falde i kurs, hvis der er en renteændring på 1%-point. Det vil altså sige, at hvis varigheden er 7, vil kursen falde med 7%, når renten stiger med 1%-point. Det er dog værd at være opmærksom på, at disse tal ikke er præcise, men at de kan bruges som indikatorer.