Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Dagsværdi

Written: 23. august 2018

Hvad er dagsværdi?

Dagsværdi beskriver den vurderet værdi af et aktiv på det aktuelle tidspunkt. Dagsværdien kan benyttes ved både materielle anlægsaktiver, biologiske aktiver og investeringsaktiver, såvel som værdipapirer og kapitalandele. Dagsværdien er altså prisen på et aktiv, hvis det skulle sælges på et velfungerende marked på det pågældende tidspunkt.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Hvad bruges dagsværdien til?

Dagværdien benyttes altså i bund og grund til at fastlægge værdien af et aktiv, og dette er relevant, hvis eksempelvis et materielt aktiv bliver ødelagt eller stjålet. Her kan man altså benytte dagsværdien til at bestemme, hvor meget det vil koste at erstatte aktivet. Derfor benyttes det også inden for forsikringsmatematik, når man skal beregne værdien af et stjålet objekt. Dagsværdien benyttes derudover også på ejendomsmarkedet til at bestemme værdien af ejendomme.

Dagsværdien er dermed en tilnærmet salgsværdi, der bygger på en værdiansættelsesmodel, og der findes mange forskellige modeller til at bestemme denne salgsværdi.

Hvordan bestemmes dagsværdien?

Der er flere faktorer, der er relevante, når dagsværdien skal bestemmes, og det er et ret komplekst begreb. Derfor findes der flere forskellige modeller, der benyttes til at bestemme dagsværdien. Modellernes formål er i det store hele at undersøge købsprisen eller den nuværende pris, hvis objektet er let at erstatte, og sammenholde dette med objektets alder og tilstand.

Det er naturligt, at objektets dagsværdi falder, hvis det er i dårlig stand, men det er sværere at bestemme, om objektets dagsværdi er faldende eller voksende med dens alder. Dette kommer nemlig an på objektet og alderen. Ved elektronisk udstyr vil dagsværdien som regel falde, da udstyret med tiden bliver udkonkurreret af nyere modeller, og ved smykker vil dagsværdien som regel vokser, da smykker ofte bliver mere værd, hvis de er ældre. Der findes dog undtagelse, eksempelvis kan en gammel elektronisk konsol eller en gammel bil blive et samleobjekt og dermed blive mere værd, og på denne måde vil dagsværdien stiger. Man skal altså også tage højde for, hvor sjældent objektet er på det pågældende tidspunkt.