Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Vækst

Written: 24. august 2018

Hvad er vækst?

Vækst er et begreb der ofte bliver brugt når der er tale om en økonomi. Dette kan både være i en virksomhed, men også et marked der er i vækst.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Når der er tale om vækst i en virksomhed er virksomheden blevet større. Det kan både være regnskabsmæssigt herunder indtjeningen, men også virksomheder vokser på andre faktorer.

Der kan også være tale om vækst på et marked, og her benytter vi ofte begrebet: BNP. BNP udtrykker et lands bruttonationalprodukt og heri indgår både væksten i det private, men også i det offentlige. Hvis Danmarks bruttonationalprodukt er vokset over et år har Danmark haft vækst.

Er vækst godt?

Hvis der enten er vækst i en virksomhed eller i et land betyder det, at virksomheden har mulighed for at investere og vokse. Det er derfor altid vigtigt at have vækst i en virksomhed, men det er ikke altid nemt. Derfor er det vigtigt, at en virksomhed altid er innovative og kan blive ved med at kreere idéer og produkter der passer overens med markedets efterspørgsel. Dette kan være med til at skabe vækst over længere tid.

Det er ikke farligt ikke at have vækst, men hvis man ikke har vækst, og alle andre lande stormer frem med en positiv økonomisk udvikling, så vil Danmark blive fattigere og mindre konkurrencedygtige, og det kan skade økonomien.

I Danmark kan vi godt lide succesrige virksomheder der nyder godt af væksten. I den forbindelse har vi en pris der hedder Gazelle-prisen som bliver sponsoreret af Børsen. Prisen uddeles til en virksomhed der har haft vækst fire år i streg. Samtidig med dette skal virksomhedens omsætning også være fordoblet i denne periode.

Hvilke faktorer kan vækst have en indflydelse på?

Væksten er som sagt en del af et lands økonomi. Det vil sige at, hvis Danmark har en økonomisk vækst, så kan det have en indflydelse på en række andre faktorer. En vækst vil blandt andet betyde færre arbejdsløse, færre på kontanthjælp, en mindskning af landets offentlige udgifter, som kan være med til at forøge de offentliges investering. Det kan for eksempel være en forbedring af landets infrastruktur, sygehuse og så videre, som kan være med til at forbedre landets konkurrenceevne over for andre lande.

Hvis man derimod går ind i en negativ fase, hvor der enten udbryder krig eller professorer varsler om en lavkonjunktur, hvor økonomien vil falde, vil den almene borger have tilbøjelighed til at spare op. Hvis alle vælger at spare op i stedet for at bruge deres penge, tjener virksomhederne ikke deres penge. Dette vil have en indflydelse på deres økonomi, og derfor må de fyre nogle ansatte. Disse ansatte kommer på offentlige forsørgelse. Derfor er opsparing ikke en god ting, hvis man kigger med samfundsøkonomiske øjne.

Overordnet set er væksten med til at fortælle om økonomien hos en virksomhed såvel som en almen forbruger i et land. Derfor er vækst en god pejling for, hvordan ens fremtid kan se ud ved at se på den økonomiske udvikling og om der er vækst.