Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Finansår

Written: 23. august 2018

Hvad er et finansår?

Et finansår er et regnskabsår som varer et helt år og kaldes også det offentlige regnskabsår. Dog kan perioden have forskellige starttidspunkter og afslutninger alt efter, hvilket land og dermed, hvilken lov der er tale om. Siden 1979 har finansåret i Danmark fulgt kalenderåret og starter derfor 1. januar og slutter 31. december. Alt efter hvilken situation en dansk virksomhed befinder sig i, kan de godt aflægge regnskab i en anden periode. Dette ses blandt andet ved virksomheder der er meget sæsonbetonet, og regnskabet så derfor er mere retvisende i en anden periode, for eksempel fra 1. oktober til 30. september, som oftest ses for virksomheder der enten følger et skoleår eller landbruget, hvor virksomhedens økonomi er mere retvisende efter høsten.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Som virksomhed kan det være en fordel at have sit eget finansår, idet man kan spare penge på regnskab og revisionsgebyrer. Dette vil man kunne, da flere virksomheder har deres finansår sidestillet med kalenderåret, og der vil derfor være høj efterspørgsel efter revisorer i slutningen af december. Hvis man afslutter sit finansår på et tidspunkt, hvor revisorer ikke har travlt, vil prisen naturligvis også være lavere.

Finansåret er under finansloven i Danmark, hvilket betyder at finansåret kan indeholde budgetter, forecasts og rapporter som blandt andet fordelingen af statens omkostninger. Når der stilles forslag til det kommende finansår, skal dette være fire måneder før finansårets begyndelse. På grund af finansåret ses finanslovsforslaget oftest i slutningen af august. Her tages alle de opstået behov der er dukket op i løbet af året op. De forskellige finanslovsforslag skal vedtages inden finansårets udløb i december.

Det kan derfor konkluderes at et finansår er rigtig hensigtsmæssigt at have i et land. Det er med til at udligne revisorers arbejde og gøre det mere fleksibelt for virksomhederne. I og med virksomhederne selv kan vælge, hvornår deres finansår skal starte og slutte, kan de dermed også vælge tidspunktet der vil være mest fordelagtig for dem.