Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Underskud

Written: 20. januar 2020

Hvad er underskud?

Hvad er underskud?

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Man kan opleve et underskud i de hjemlige finanser og i din virksomhed. Her drejer det sig om, at omkostningerne er større end ens indtægter. Kort fortalt er det, hvis din konto går i minus, hvis du eksempelvis skal bruger mere end det du tjener. Hvis man skal ændre på dette skal man enten tjene flere penge eller ændre på ens omkostninger.

Hvis man har en virksomhed, og man oplever et underskud er det nogle af de samme faktorer, der gør sig gældende. Man bruger her en vis kapital, for at drive sin virksomhed, og hvis den del af finanserne er større end den del, som man tjener, vil ens virksomhed komme i underskud. Det skal dog huskes, at underskud er en naturlig del af det at starte en virksomhed. I virksomhedens første par år vil man ofte ende ud med et samlet underskud.

Er det kun i virksomheders og private personers økonomi, man kan tale om underskud?

Nej, det er det ikke. Der kan ligeledes være tale om underskud på eksempelvis de offentlige finanser og den statslige betalingsbalance.

Betalingsbalancen er en opgørelse over Danmarks økonomiske transaktioner med udlandet indenfor en vis periode. Det handler altid om forholdet mellem landets eksport og import.

Hvis vi ser historisk på det havde Danmark underskud på betalingsbalancen fra 1960 til 1989, siden 1990 har vi tilsvarende haft overskud. Betalingsbalancen kan både være i nul, minus og i plus.

De offentlige finanser er Danmarks husholdningsbudget og bruges, når der skal laves finanslov. Politikkerne kigger her på, hvad der skal bruges af penge på en række af forskellige poster – både kort- og langsigtet.

Hvordan registreret underskud i regnskabet?

Hvis der er et eventuelt underskud i et anpartsselskab eller aktieselskab skal det overføres til egenkapitalen, og derved bliver den samlede egenkapital mindre.

Underskud i et aktieselskab eller et anpartsselskab kan modregnes følgende års overskud. Der findes ingen tidsbegrænsning for, hvor lang tilbage et underskud må stamme fra, for at det må trækkes fra følgende års overskud.

For et interessentskab og en enkeltmandsvirksomhed  betyder et underskud, at man får et fradrag i sin øvrige personlige indkomst. Man skal derfor betale mindre i skat.

Nogen vælger af den grund at starte som interessentskab eller enkeltmandsvirksomhed for senere at ændre selskabsformen til anpartsselskab eller aktieselskab.

Hvad med underskud i forhold til skat?

Hvis man har et kapitalselskab som et aktieselskab eller et anpartsselskab, skal underskuddet her overføres til egenkapitalen, som så vil blive mindre. Man kan modregne årets underskud i følgende års overskud.

Hos et interessentselskab eller enkeltmandsvirksomhed, er det anderledes. Her får man mulighed for at modregne årets underskud i ens personlige indkomst, som fører til, at man får et større fradrag og derfor skal betale mindre i skat.