Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Told

Written: 24. august 2018

Hvad er told?

Told er en afgift som et land kan vælge at lægge på importerede varer og tjenesteydelser. Dette kan de gøre for at begunstige de varer og tjenesteydelser, der bliver produceret i deres eget land, og dermed gøre deres egne varer prismæssigt mere favorable. Det kan også være at politikkerne ønsker et mere hensigtsmæssigt miljø, og derfor sætter told på varer som forurener meget for at lempe antallet af disse varer i ens land.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Told er derfor et begreb, der ofte bliver brugt i forbindelse med handel og er et instrument politikkerne ofte bruger for at reagere på handlen med andre lande. Told i et land kan være med til at øge de offentlige indtægter, da det er en afgift der skal betales.

Normalt kan et land selv bestemme sine egne toldregler, men hvis man er med i en overordnet instans, kan denne have en effekt på et lands toldregler. Danmark er blandt andet en del af EU og indfinder sig derfor i EU’s toldregler.

Told i EU

Da EU blandt andet har til formål at gøre de medvirkende landes handel mere hensigtsmæssig er tolden fjernet mellem disse.

Der findes også en række særregler angående told i EU. Der findes det der hedder ’toldpræference’, som betyder, at EU har lavet særaftaler med lande der ikke er en del af EU, hvor tolden enten er meget lav eller er fjernet helt. Det ser man ofte ved europæiske lande, som ikke er en del af EU, for eksempel: Norge, Grønland og Island.

EU’s måde at føre deres toldunion på kan samtidig være med til at styrke virksomhederne i EU og gøre dem mere konkurrencedygtige over for virksomheder der ikke er en del af EU.

Hvilke toldregler findes der?

Det er vigtigt, hvis man som virksomhed skal handle uden for EU’s toldunion, at sætte sig ind i de forskellige toldregler. Hvis man handler ulovligt vil virksomhed stå skidt i kundernes perspektiv, men det vil også føre til de ekstra omkostninger der skal betales i told.

Hvis man har en virksomhed der skal importere varer uden for EU skal man tilmelde sig som importør ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så man ikke importerer varer ulovligt.

Hvis man for eksempel har en amerikansk virksomhed og ønsker at sælge til EU, kan det derfor være hensigtsmæssigt at lave et datterselskab eller lign i et af EU’s lande for at undgå den toldbarriere der er og derfra operere i de forskellige lande i EU. Dette kan give en stor økonomisk gevinst i længden, hvis man får succes på det europæiske marked.