Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Tinglysning

Written: 11. januar 2020

Hvad er tinglysning?

Tinglysning lyder måske lidt gammeldags, og det er der såmænd også god grund til at mene. Tinglysninger blev oprindeligt offentliggjort på det såkaldte tinge (dvs. en folkeforsamling), og har en særdeles lang historie med aner helt tilbage til vikingetiden. Men hvad betyder tinglysning egentlig? I det følgende vil vi forsøge at afdække netop dette, og herunde de overordnede tinglysningområder.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Hvad kan tinglyses?

Digitaliseringen af de offentlige har absolut gjort livet lettere, og tinglysning er ingen undtagelse. Tinglysningen foregår i dag 100% elektronisk via Det Digitale Tinglysningssystem, hvilket er et tiltag, der har fungeret siden 2009. Overordnet set kan man inddele tinglysninger i fire hovedkategorier, der hver især har deres egen tingbog.

Fast ejendom

Tinglysning er et ofte anvendt juridisk udtryk, der kort sagt betyder, at de danske domstole – i den såkaldte tingbog – offentliggør nogle specifikke rettigheder angående et lån i overensstemmelse med lovgivningen. Dette betyder, at udover at lånet offentliggøres i tingbogen, så er det også juridisk bindende og fungerer bl.a. som en sikkerhed over for f.eks.realkreditinstituttet. Fast ejendom er nok det mest velkendte eksempel på en tinglysning, og er særdeles velkendt hos mange danske boligejere, der har optaget et reallkreditlån for at finansiere købet af deres bolig. Hvis man har optaget et sådan lån, vil lånet helt automatisk blive tinglyst. Hvis låntageren af den ene eller anden årsag ikke formår at betale lånet tilbage, så kan realkreditinstituttet forlange en tvangsauktion, for derved at tilbagevinde så mange af deres penge som overhovedet muligt. Eksempler på denne type tinglysning kunne være ejendomsret (dvs. skøder), pantebreve, retsomkostninger (oftest) i tilfælde af tvangsauktioner samt servitutter (bestemmelser, der pålægges en ejendom angående hvem der f.eks. må råde over ejendommen).

Andelsboligen

Et andet beslægtet område, er tinglysning af de populære andelsboliger. I dette tilfælde tinglyses rettighederne angående en andel, anpart eller aktie. Tinglysning af andelsboliger minder i store træk om tinglysning af fast ejendom, men adskiller sig dog ved at, ejendomsretten samt brugsrettighederne ikke tinglyses.

Bilbogen

Tinglysning er dog ikke kun begrænset til boliger. Man kan rent faktisk også tinglyse sit køretøj, og det er her den såkaldte bilbog kommer ind i billedet, hvilket er et register, der tinglyser panten på en bil, motorcykel eller lastvogn. Denne form for tinglysning er især nyttigt, hvis man som mange danskere vælger at købe et brugt køretøj. Før man giver håndslag på handlen på f.eks. en brugt bil, kan man således kontrollere bilbogen om der stadig er pant (gæld) tilknyttet bilen, da man som køber vil ende med at hæfte for denne. Så det er en god ide at tjekke dette, hvilket idag nemt kan gøres online via nogle få klik.

Tinglysning – også til personer

Sidst men ikke mindst kan personer også blive tinglyst, hvilket sker i den passende benævnte personbog. Personbogen er et register, der især henvender sig til ægtefæller, men er dog ikke begrænset til dette. Som udgangspunkt er der fælleseje i et dansk ægteskab med undtagelse af visse pensionsordninger, og hvis et ægtepar ønsker at ændre dette, skal dette specificeres i en ægtepagt. Det er rent faktisk lovpligtigt at tinglyse en ægtepagt, hvis den skal anses som værende gyldig (dette kan gøres af begge ægtefæller. Tingbogen indeholder desuden oplysninger om en ægtefælle, hvis han/hende ikke har ret til at råde over sin egen formue.  Ligeledes tinglyses en person også, hvis vedkommende kun har begrænset adgang til sin formue eller hvis der er tale om et testamente.

Hvad koster det at tinglyse?

Overdnet set koster det 1660 kr. at tinglyse, men afhængigt af typen, vil der ofte også blive tillagt en yderligere afgift. Dette kaldes samlet set for en tinglysningsafgift. I forbindelse med tinglysning af ejendomme med et realkreditlån, tillægges der f.eks 1.5% af pantebrevets samlede værdi (der oprundes altid til nærmeste 100 kr.).  Et andet eksempel er testamenter, hvor der tillægges en afgift på 0.6% af boets samlede værdi oveni de 1660 kr. Skøder i forbindelse med ejendomsovertagelse koster ligeledes 1660 kr., men tillægges derudover også en afgift på 0.6% af ejendommens værdi ved tidspunktet for ejerskiftet. Sidst men ikke mindst bør det nævnes, at man til enhver tid kan vælge at aflyse sin tinglysning uden at det vil koste personen en krone.

Vi håber, at dette har været med til at gøre tinglysningsbegrebet lidt mere overskueligt for dig. For flere oplysninger om tinglysning, henvises der til Tinglysningsrettens hjemmeside som du kan finde her.