Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
Vælg en side
← Tilbage til ordbogen

A conto

Skrevet: 22. juni 2018

Hvad er a conto

Begrebet a conto beskriver en afregningsmetode, hvor du betaler et beløb, der er et kvalificeret gæt på det samlede beløb, på forskud uden at kende det egentlige beløb. Når du betaler a conto, betaler du altså det forventede beløb forud, og når det egentlige beløb kendes, vil du enten skulle betale eller få tilbagebetalt differencen. A conto bliver også ofte kaldt løbende regning i hverdagen.

Hvorfor benyttes a conto?

A conto tages i brug, når det er umuligt at sige, hvor meget du egentlig skal betale. Derfor laver man et skøn på, hvor stor den fremtidige regning bliver, og dette betaler du så på forskud. Når man så kender det egentlige beløb, vil du enten få de penge tilbage, som du har betalt for meget eller skulle betale det, som du mangler. Du benytter altså a conto som afregningsmetode, når du ikke kender det egentlige beløb, men du gerne vil betale forud.

Hvornår benyttes a conto?

A conto benyttes typisk på en årlig udgift, så du kan betale et beløb hver måned i stedet for at skulle betale det samlede beløb sidst på året. De bedste eksempler på denne afregningsmetode er, når du skal betale din varme-, elektricitets- eller vandregning. Her vil du typisk betale et beløb hver måned, og når så den samlede regning opkræves, vil dine betalinger i løbet af året trækkes fra, så du ikke skal betale det hele på en gang.

Hvordan fastsættes a conto-beløbet?

A conto er som sagt et skøn, og det er meget urealistisk, at man rammer det nøjagtige beløb, men det er også sjældent, man rammer helt ved siden af. Dette skyldes, at man ofte bestemmer a conto-beløbet på baggrund af tidligere års forbrug. Dette betyder også, at hvis du eksempelvis får et barn, hvilket ofte vil føre til et større vandforbrug, vil a conto-beløbet for din vandregning for året være lavt, og du skal derfor betale mere, når det endelige beløb beregnes. Næste år vil det igen være udlignet, da man igen udregner satsen fra det tidligere års forbrug.