Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Adkomstdokument

Written: 20. september 2018

Hvad er et adkomstdokument?

Adkomst betyder, at man har et stykke papir, der betyder, at man har en rettighed over et eller andet – oftest vil det være en dyrere genstand som et hus eller et skib.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Et adkomstdokument som kaldes et ’document of title’ på engelsk, er med til at bevise ens ejerforhold til en genstand. Et adkomstdokument kan på samme måde være med til at belyse, hvem der er den juridiske ejer af en gestand som for eksempel en bolig. Oftest vil man se et adkomstdokument som værende et skøde eller en skifteretsattest når der er tale om boliger.

Hvis der er tale om et skøde, er der tale om et adkomstdokument der omhandler køb og salg af et hus. Dette er noget ejeren har mulighed for at lave, men har ikke pligt til det. Skifteretsattest er derimod i forbindelse ved overtagelse af et dødsbo.

Et adkomstdokument skal følge en række regler som findes i tinglysningsloven. Her bliver det blandt andet belyst, hvilke krav og specifikationer et adkomstdokument skal indeholde. For eksempel skal overdragelsesdatoen og de handlendes navne være oplyst. Dette ses som havende en stor betydning i adkomstdokumentet når der skal handles.

Et adkomstdokument bruges også inden for skibsverdenen. Her bruges dokumentet også som bevis på, at ejeren af skibet har ejendomsret over denne.

Det er hverken i skibs- eller handelsverdenen tilstrækkeligt at bevise sit ejerforhold ved en kvittering. Derfor kan det i flere henseender være godt at have et adkomstdokument.