Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Tilstandsrapport

Written: 20. januar 2020

Indholdsfortegnelse

Hvad er en tilstandsrapport?

Hvad er en tilstandsrapport?

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Når man køber hus, skal man være opmærksom på, at man har en tilstandsrapport, der giver en mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring. Denne forsikring vil dække eventuelle fejl og mangler i op til 10 år. Her vil køber og sælger dele udgiften.

Tilstandsrapporten beskriver bygningens tilstand og afdækker synlige skader, der i væsentlig grad nedsætter bygningens funktion eller værdi.

Det er ikke lovpligtigt at have en tilstandsrapport, men der findes dog mange sælgere, som ikke ønsker at sikre sig mod sit eller mangeårige mangelansvar.

Der findes heller ikke mange købere, der ikke ønsker at få overblik over bygningens fysiske tilstand, når de skal til at træffe sådan en stor beslutning.

Der udføres altså tilstandsrapport og el-eftersyn på stort set alle huse før der kan gennemføres en handel.

En tilstandsrapport skal give et realistisk billede og bidrage til en handel uden skuffede forventninger. Køber ved, hvad han køber, og sælger ved, hvad han sælger.

Tilstandsrapporter er gældende i 6 måneder.

Hvad indeholder en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport består af tre dele:

 • Den bygningssagkyndiges resultater af huseftersynet og karakterer de enkelte bygningsdele
 • Dine egne bemærkninger og oplysninger om boligens skader
 • Bygningskonstruktioner og oplysninger til ejerskifteforsikring

Hvad er ikke med i en tilstandsrapport?

 • Elinstallationernes funktion og lovlighed – de gennemgås i elinstallationsrapporten
 • Æstetiske eller akitektoniske forhold
 • Sædvanligt slid og bygningens normale vedligeholdstilstand
 • Bagatelagtige forhold, som man kan regne med vil påvirke boligens brug eller værdi nævneværdigt
 • Planløsningen og boligens indretning samt boligens placering på grunden
 • Boligens lovlighed, bortset fra åbenlyse overtrædelser af byggelovgivningen
 • Inventar som hårde hvidevarer
 • Udendørs svømmebassiner og tilhørende pumpeanlæg
 • Markiser og baldakiner
 • Indretninger og installationer uden for selve boligen

Hvad er formålet med en tilstandsrapport?

Den har til formål at beskrive i hvilket omgang, bygningens fysiske tilstand er ringere, end tilstanden i tilsvarende, intakte bygninger af samme alder.

Den afdækker synlige skader, som nedsætter bygningens funktion eller værdi nævneværdigt.

Endvidere afdækkes tegn på skader eller fysiske forhold, som giver en nærliggende risiko for, at der vil kunne udvikles en skade.

Hvad er prisen for en tilstandsrapport?

Prisen aftales med den bygningssagkyndige forinden tilstandsrapporten udarbejdes.

Kan man få overblik over skader og mangler inden indberetning af tilstandsrapporten?

Svaret er ja. Inden man bestiller selve tilstandsrapporten, kan man få en konsulent ud, som her udfører en kladde til en tilstandsrapport. Denne rapport vil ikke blive indberettet. Det man kan bruge den til er at udbedre eventuelle skader og mangler inden man bestiller selve tilstandsrapporten.

Det vil koste omkring 2.000,00 kr. inkl. Moms.

Hvad med tilstandsrapport for ejerlejligheder?

Det fremgår af ”bekendtgørelse om Huseftersynsordningen”, at der ved ejerlejligheder skal udfærdiges 2 tilstandsrapporter – en for selve ejerlejligheden og en for fællesdelen. Her er retsvirkningen den samme som ved andre ejendomme, hvor sælger kan frigøre sig for sig ellers 10-årige mangleansvar ved at lade rapporterne udfærdige, og at fremlægge et tilbud på en ejerskifteforsikring.