Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Tillægslån

Written: 21. april 2023

Grundlæggende forståelse af tillægslån og deres anvendelsesmuligheder

Et tillægslån er en form for lån, der giver boligejere mulighed for at belåne den opsparede friværdi i deres ejendom. Friværdi er den del af boligens værdi, der ikke er belånt, og som stiger, hver gang et afdrag på lånet indbetales. Dette betyder, at jo flere afdrag der er betalt, desto større bliver friværdien. Tillægslån kan enten optages som realkreditlån eller banklån og fungerer som et tillæg til det eksisterende lån, der allerede er optaget på boligen.

Anvendelsesmuligheder for tillægslån

Image by PIRO from Pixabay

Tillægslån er ofte en attraktiv finansieringsløsning for boligejere, der ønsker at investere i forbedringer og renovering af deres ejendom. Dette kan inkludere projekter som:

  1. Renovering eller udskiftning af taget
  2. Modernisering af køkkenet eller badeværelset
  3. Tilbygning eller ombygning af boligen
  4. Installation af energibesparende løsninger som solceller eller varmepumper
  5. Udskiftning af vinduer og døre for øget energieffektivitet

Nogle finansieringsinstitutter kan kræve, at tillægslånet udelukkende anvendes til forbedring af boligen, mens andre er mere fleksible og tillader lånets brug til andre formål, såsom køb af bil, rejser eller konsolidering af gæld.

Omkostninger og gebyrer forbundet med tillægslån

Ud over de månedlige rentebetalinger er der ofte etableringsomkostninger forbundet med at optage et tillægslån. Disse omkostninger kan variere afhængigt af låneinstituttet og kan inkludere gebyrer for lånesagsbehandling, tinglysning og eventuelle juridiske omkostninger. Det er vigtigt at sammenligne forskellige lånetilbud og omkostninger for at finde det mest fordelagtige tillægslån for din situation.

Beregning af friværdi og lånebeløb

For at beregne friværdien i boligen tages der udgangspunkt i 80% af boligens handelsværdi og trækker boligens restgæld fra. Forskellen mellem disse to værdier er friværdien. For eksempel, hvis en bolig er værd 800.000 kr. og der er en restgæld på 500.000 kr., vil friværdien være 140.000 kr. (80% af 800.000 kr. = 640.000 kr. minus 500.000 kr.).

Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle låneinstitutter vil tillade belåning af hele friværdien, og der kan være begrænsninger på, hvor meget der kan lånes. Typisk kan du låne op til en vis procentdel af friværdien, som kan variere afhængigt af låneinstituttet og de specifikke lånebetingelser.

For at finde det maksimale lånebeløb, der kan optages som tillægslån, skal du kontakte det pågældende låneinstitut og få oplysninger om deres specifikke krav og begrænsninger. Nogle institutter kan tillade en højere belåningsgrad, mens andre kan være mere konservative i deres lånebetingelser.

Som en god tommelfingerregel er det vigtigt at have en klar plan for, hvad pengene fra tillægslånet skal bruges til, og ikke belåne mere friværdi end nødvendigt. På den måde undgår du unødigt at øge din gæld og sikrer dig, at du har tilstrækkelig friværdi tilbage i boligen for eventuelle fremtidige behov.

Top 5 tips og hemmeligheder omkring tillægslån

Image by Pete Linforth from Pixabay

Her er en liste med top 5 tips og hemmeligheder omkring tillægslån, der kan hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger og få mest muligt ud af din boligfinansiering:

  1. Sammenlign lånetilbud: For at finde det bedste tillægslån til din situation, er det vigtigt at sammenligne lånetilbud fra forskellige banker og realkreditinstitutter. Overvej renter, gebyrer og betingelser for at finde den mest fordelagtige løsning.
  2. Vær opmærksom på omkostningerne: Ud over renterne er der også omkostninger forbundet med tillægslån, såsom etableringsomkostninger og tinglysningsafgifter. Sørg for at tage alle omkostninger i betragtning, når du sammenligner tilbud.
  3. Brug friværdien fornuftigt: Tillægslån kan være en god mulighed for at finansiere forbedringer i boligen eller andre investeringer, men det er vigtigt at bruge pengene fornuftigt og ikke belåne hele friværdien uden en klar plan.
  4. Forstå betingelserne: Nogle finansieringsinstitutter kræver, at tillægslånet skal bruges til bestemte formål, såsom boligforbedringer. Læs og forstå betingelserne for lånet, før du ansøger, for at undgå overraskelser senere.
  5. Overvej skattefradrag: Renter på tillægslån kan være fradragsberettigede i visse tilfælde, afhængigt af formålet med lånet og din personlige skattesituation. Tjek med en skatterådgiver eller revisor for at se, om du er berettiget til fradrag og maksimere dine skattefordele.