Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Supplerende oplysninger

Written: 21. januar 2020

Hvad er supplerende oplysninger?

Hvad er supplerende oplysninger?

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

En supplerende oplysning indarbejdes i årsregnskabet, når revisor vil påpege et forhold til virksomheden, eller hvis det lovgivningsmæssigt er et krav, at der oplyses om én bestem ting eller handling, som vedrører virksomheden.

Hvor mange typer supplerende oplysninger findes der?

Der findes to typer af supplerende oplysninger. Det er supplerende oplysninger, der vedrører forhold i årsregnskabet og supplerende oplysninger, der vedrører andre forhold.

De supplerende oplysninger, der vedrører forhold i årsregnskabet må ikke sætte læser overfor et hidtil ukendt problem. Det er her vigtigt at oplysningen tilfører læser en viden, som er brugbar, når regnskabet læses igennem.

De supplerende oplysninger, der vedrører forhold i årsregnskabet, er typisk en oplysning om ’going concern’, som er en vurdering, der foretages om hvorvidt virksomheden er i stand til at opretholde den fortsatte drift.

Supplerende oplysninger, der vedrører andre forhold er oplysninger, der ikke har noget direkte med årsregnskabet at gøre. Det kan eksempelvis være, hvis bogføringsloven ikke er overholdt.

Hvad er forskellen mellem supplerende oplysninger og forbehold?

Forbehold er mere ’alvorlige’, da revisor direkte er uenig med ledelsen, eller også har det ikke været tilstrækkeligt revisionsbevis. Ved de supplerende oplysninger påpeger revisor blot forhold, som er gode at vide, for at danne en helhedsvurdering af årsregnskabet.

Det vil altid være en god idé for en virksomhed at stræbe efter et årsregnskab uden forbehold eller supplerende oplysninger. Disse kan have indflydelse på vurderingen, som banken, investorer og andre interessenter måtte foretage af virksomheden.

Hvad er forbehold?

Forbehold i et regnskab kan være en alvorlig sag, som har betydning, når investorer eller andre vurderer regnskabet med henblik på investeringer. En revisor tager ikke forbehold, hvis revisor ikke ser sig nødsaget til at gøre forbehold. Der skal altså være en særlig og væsentlig grund til dette.

En af de typiske grunde kan være, hvis revisoren er uenig med ledelsen om et eller flere specifikke forhold. Det kan også være, at revisoren har haft begrænset adgang til regnskabet, og at der er nogle tal eller værdiansættelser, som revisoren ikke kan stå inde for, pga. Den begrænsede adgang.

Hvorfor vedlægge supplerende oplysninger?

Det kan der være flere grundet til. Det kan være, at din revisor mener, at det er nødvendigt at påpege nogle forhold, for at give et retvisende billede af ens virksomhed regnskab. Det kan også være, at loven foreskriver, at man i sin virksomhed skal oplyse om nogle bestemte forhold, som vedrører ens virksomhed.