Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Aktiver

Written: 22. august 2018

Hvad er aktiver?

Et aktiv beskriver noget af en større værdi, som ejes af en virksomhed. Dette kunne eksempelvis være ejendomme, biler eller varepartier. Man bruger begrebet aktiver, når man i en virksomhed laver regnskabet, da aktiver er en post for sig selv. I denne forbindelse er det vigtigt at kende forskellen på aktiver og småanskaffelser.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Hvornår er der tale om et aktiv?

Ved køb af ejendomme eller biler vil du altid skrive det som et aktiv i regnskabet, men hvis der blot købes kontorinventar, skal du som regnskabsholder være opmærksom på prisen.

Enhver investering på over 13.500 kr. ex. moms klassificeres i 2018 som et aktiv, mens mindre investeringer kaldes småanskaffelser. Det er dog vigtig at bemærke, at det ikke er prisen på hvert stykke kontorinventar, men derimod det samlede beløb, du har indkøbt for i løbet af et år.

Hvilke typer aktiver findes?

Aktiver deles op i anlægsaktiver og omsætningsaktiver, og det er vigtigt at kende forskellen, når man laver et regnskab.

Anlægsaktiver er de aktiver, der forventes at havde en brugstid på over et år. Det er altså aktiver, som virksomheden bruger eller eje i en længere periode. Derfor bliver aktiverne afskrevet over en årrække, eksempelvis vil en bil typisk blive afskrevet over syv år i regnskabet. Anlægsaktiver inddeles også i tre mindre grupper.

Der er de materielle anlægsaktiver, og disse dækker over de objekter, som virksomheden ejer. Dette er ting som en ejendom eller en bil.
Derudover er der de immaterielle anlægsaktiver. Dette er aktiver, der ikke er fysiske, men som alligevel kan bruges i virksomheden. Det kan eksempelvis være goodwill eller varemærker.
Til sidst er der de finansielle anlægsaktiver, der generelt beskriver pengemæssige anlægsaktiver. Eksempler på dette kunne være værdipapirer eller kapitalandele.

Omsætningsaktiver beskriver derfor aktiver med en forventet brugstid på under et år. Disse forventes altså at blive afskrevet i løbet af 1 år. Virksomheder vil derfor enten benytte eller videresælge omsætningsaktiver indenfor et år. Det er eksempelvis tilgodehavende fra debitorer eller kassebeholdningen.