Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Soliditet

Written: 22. november 2018

Hvad er soliditet?

Soliditet beskriver, hvor stor en andel af en virksomheds aktiver, der er finansieret af egenkapitalen og herved viser virksomhedens evne til at modstå tab.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

En analyse af det økonomiske begreb soliditet bruges til at vurdere virksomhedens evne til at betale på lang sigt. En generel hovedregel er, at jo større en andel af egenkapitalen, der finansierer virksomheden, desto højere og bedre er soliditeten også.

Hvis en soliditet er på 100% betyder det, at finansieringen udelukkende er gjort gennem egenkapitalen, mens en soliditet på 0% betyder, at virksomheden slet ikke har nogen egenkapital.

Hvis der er en høj soliditet indebærer det en lav økonomisk risiko, mens en lav soliditet typisk indebærer højere økonomisk risiko for virksomheden. En høj soliditet kalder man i daglig tale ’god soliditet’ og lav soliditet for ’dårlig soliditet’.

Hvornår bruger man soliditetsgrad?

Når man laver en regnskabsanalyse kan soliditetsgraden være et af de nøgletal man udregner, for at analysere på en virksomheds modstandsdygtighed over for eventuelle tab. Her viser soliditetsgraden, hvor mange procent af aktiverne, der kan falde i værdi, for fremmedkapitalen kommer til at lide tab.

Hvad kan øge soliditeten?

Det gør reinvesteringer og flere ting, som at nedsætte gælden eller indskyde kapital. Udbytte reducerer derimod også soliditeten, fordi egenkapitalen bliver reduceret. De investeringer, som finansieres med fremmedkapital, altså gennem lån, reducerer også en virksomheds soliditet.

Hvad er god- og dårlig soliditet?

En soliditet er ikke altid god for en virksomhed. Høj soliditet kan nemlig komme ud af manglende udvikling, eller få eller ingen investeringer, som har medført til små lån, som viser sig som ’god soliditet’.

Dårlig soliditet bygger ofte på, at virksomheden har lidt under tab, men resultat af nye investeringer eller ekspansion kan også have effekt.

Hvad er soliditetsgrad?

Soliditetsgrad er et regnskabsmæssigt nøgletal, som viser, hvor stor en andel af aktiverne, der er investeret i fremmedkapital i forhold til egenkapital. Soliditetsgraden giver indblik i, hvor modstandsdygtig virksomheden er ovenfor eventuelle tab.

En lav soliditetsgrad indikerer en lille modstandsdygtighed overfor tab, når egenkapitalen er lille. Der er en stor risiko for, at virksomheden går i konkurs i krisetider, grundet perioder med underskud vil det have en stor negativ påvirkning på egenkapitalen.

Den indikerer en høj risiko for långiverne, når långiverne vil lide tab, idét hele egenkapitalen er væk, og virksomhed derfor vil have sværere ved at optage nye lån. Det kan også føre til dårlige lånebetingelser for virksomheden.

Soliditetgraden bør overstige 30-40% for veletablerede virksomheder, mens den oftere vil være lavere for nyere virksomheder, fordi di ikke har opsparet overskud.

Når man vurdere en virksomheds soliditetsgrad bør der også tages hensyn til forventningerne til virksomhedens vækstpotentiale og fremtidig indtjening.