Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Servitut

Written: 22. november 2018

Hvad er en servitut?

Begrebet servitut er et ord, der stammer fra Christian den femtes tid, og det er ham, der har lavet lovene omkring servitutter. Når der er tale om en servitut, kan det betegnes som en form for begrænsning eller byrde for en ejer af en ejendom, hvor den er tinglyst. En servitut er en form for indskrænkning af råderetten over en ejendom, eller den ejendomsret, der besiddes.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Hvilke former for servitutter findes der?

Servitutter kan opdeles i to gruppe. Disse to grupper er kendetegnet ved privatretlige og offentligretlige. Det, der er fælles for disse to servitutter er, at de tinglyser en rettighed på en ejendom. Når der er tale om en privatretlige, er det en servitut, som en privat person har tinglyst, mens en offentligretlig er en servitut, som en offentlig myndighed har tinglyst. Selvom der skelnes mellem privatretlig og offentligretlig er der ingen forskel på disse to typer af servitutter. De eneste, de siger noget om, er, hvem det er, der har påført den pågældende servitut til ejendommen. Med andre ord kan siges, at en offentlig servitut ikke har mere betydning for en ejendom, end en privatretlig har.

Hvilken betydning har servitutter?

Servitutter er et usædvanligt ord, der ikke høres i mange sammenhænge, men det er en god idé at sætte sig ind i det, når det drejer sig om køb af ejendom. For langt de fleste ejendomme er det tilfældet, at der er tinglyst en eller anden form for servitut, og det er vigtigt at sætte sig ind i, hvad denne servitut indebærer, inden denne bolig eventuelt købes. Når der er tale om en offentligretlig tinglysning af en servitut, kan der være tale om en eller anden form for fredning af en ejendom. En fredning i forbindelse med en ejendom kan betyde, at der er nogle ting, der ikke må ændres på, uden at kommunen giver tilladelse til dette. Det, der desuden adskiller en offentligretlig servitut fra en privatretlig er, at den ikke behøver at være tinglyst, før den er gældende. Når der er tale om en privatretlig servitut, kan det eksempelvis være en aftale, der er indgået med en nabo, som er tinglyst. På denne måde er det muligt at undgå eventuelle konflikter, der kan være forbundet med forskellige forhold.