Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Risikoanalyse

Written: 20. januar 2020

Hvad er formålet med en risikoanalyse?

Hvad er formålet med en risikoanalyse?

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Et af de mest gængse praksisser i enhver virksomhed, er den såkaldte risikoanalyse. En risikoanalyse tager et kig på en række hændelser, samt deres konsekvenser og effekt i forhold til virksomheden. Formålet med en risikoanalyse er først og fremmest at definere de største risici over for virksomheden, og derefter forsøge at udvikle metoder til at komme disse til livs. Hvordan dette gribes an, afhænger fuldstændigt af den individuelle virksomhed, idet enhver virksomhed har sine egne unikke problemer, der ofte afhænger af dens specifikke situation og branche. Vi vil i det følgende gennemgå indholdet af en typisk risikoanalyse, samt den fremgangsmåde der oftest anvendes.

Risikoanalysens standardelementer

På trods af, at enhver risikoanalyse altid er mere eller mindre unik, så er der dog en række grundlæggende elementer, der har det med at gå igen:

  • Det allerførste der skal identificeres ved en risikoanalyse er hvilke problemer, der muligvis kan opstå og påvirke virksomheden negativt.
  • Det næste, der skal analyseres er hvor stor en sandsynlighed virksomheden har for at blive påvirket af disse problemer. Dette bliver som regel udtrykt i en procentskala for hver enkelt problem.
  • Til sidst drejer det sig om at komme op med en strategi til hvorledes man skal håndtere problemet. Ideelt set drejer det sig om fuldstændigt at forebygge problemet, men ender dog ofte med udviklingen af en strategi til i det mindste at formindske problemerne. Den metode der anvendes til at beregne den samlede risiko tager sandsynligheden og ganger den med konsekvensen, hvilket skulle give et mere eller mindre nøjagtigt billede af størrelsen på de forskellige risici. Det er her vigtigt at huske på, at det ikke følger at alle problemer med store konsekvenser også har stor sandsynlighed for at opstå. Ligeledes er det ikke givet at alle problemer med små konsekvenser har en lille sandsynlighed for at opstå.

Hvem foretager en risikoanalyse?

Det er almindelig praksis for en virksomhed at hyre professionelle til at klare deres risikoanalyse. Dette vil typisk være revisionsfirmaer eller advokater, der definerer virksomhedens risici, og kommer med et bud på hvorledes problemet kan håndteres, så virksomheden kommer helskindet (og måske endda styrket) ud af processen. Der er også nogen, der vælger at foretage deres virksomheds risikoanalyse selv, hvilket idag faktisk er fuldt ud muligt. Man kan faktisk downloade alle de nødvendige skemaer til en risikoanalyse på nettet. Processen her, er selvfølgelig den samme som enhver anden risikoanalyse; den store forskel er selvfølgelig, at man selv står for opgaven. Det er normalt de mindre virksomheder, der vælger selv at stå for deres risikoanalyse. I forbindelse med de større virksomheder, såsom aktie- eller anpartsselskaber vil det typisk være direktionen (med hjælp fra revisionsfirmaer, rådgivningsfirmaer eller advokater), der står for risikoanalysen.

Risikoanalysen bør udføres af personer med indblik

Det bør her til sidst nævnes, at det er af overordentlig stor betydning, at risikoanalysen udføres af personer, der har indgående kendskab til virksomhedens specifikke branche (f.eks. en medarbejder eller en revisor med kendskab til branchen), da det ellers vil være særdeles vanskeligt at komme med et realistisk bud på hvad, der rent faktisk udgør en risiko for virksomheden. En risikoanalyse kan desuden til tider også ændre sig i takt med at man får større viden, og derfor kan genvurdere sine risici.