Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Rentetilpasning

Written: 22. november 2018

Hvad er rentetilpasning?

Rentetilpasning er et begreb, der er aktuelt, når der er tale om rentetilpasningslån. Rentetilpasningslån blev indført i Danmark i 1996. Et rentetilpasningslån er et lån, hvor renten tilpasses med jævne mellemrum, og renten fastsættes med et foruddefineret interval. Ved et rentetilpasningslån varierer renten over lånets løbetid, og det er det samme som at sige, at renten er variabel. I mange tilfælde er det selv muligt at bestemme, hvor ofte renten skal tilpasses, når et lån etableres.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Hvilke former for rentetilpasningslån er der?

I Danmark er der mulighed for at etablere forskellige former for rentetilpasningslån, og et af disse lån er det såkaldte F3-lån. Ved et F3-lån skal renten tilpasses hvert tredje år, og det betyder, at renten for det pågældende lån kendes 3 år ad gangen. Det er også muligt at få et F5-lån, og her tilpasses renten tilsvarende hvert 5. år. Når en rentetilpasning finder sted, betyder det, at lånet automatisk tilskrives en ny rente, som er gældende for den næste periode, indtil lånet igen skal rentetilpasses. Når en har et lån med rentetilpasning, får man automatisk besked om, hvad den nye rente er, når tilpasningen sker.

Hvad er fordelene ved rentetilpasningslån?

Der er flere fordele ved rentetilpasningslån, og en af disse er, at lånet ved optagelsen som regel er det billigste lån. En anden fordel af, at renten er variabel, men samtidig kendes for en periode ad gangen. Det gode ved rentetilpasning er dermed, at når man har et rentetilpasningslån, er man sikret, at man hele tiden har den aktuelle rente, som dog er låst i en vis periode. Det er meget fordelagtigt, når renten er lav, for det betyder dermed, at man har låst og sikret den lave rente i en længere periode.

Hvad er ulemperne ved rentetilpasningslån?

En af ulemperne ved rentetilpasningslån er, at det ikke er muligt at kende størrelsen på de ydelser, der ligger længere frem i tiden.