Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Rentemarginal

Written: 5. december 2018

Hvad er rentemarginal?

Rentemarginal er et begreb, der bruges i mange forskellige sammenhænge, når det drejer sig om den finansielle verden. Når man taler om begrebet rentemarginal, kommer man ikke udenom begreberne indlånsmarginal og udlånsmarginal, og for at kunne forstå begrebet rentemarginal, er det er vigtigt at forstå, hvad de to begreber dækker over.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Hvad er indlånsmarginal og udlånsmarginal?

Når der er tale om indlån, er der altid tale om de penge, som du selv sætter i banken. Når der er tale om indlånsmarginal, tages der udgangspunkt i det beløb, du får i renteafkast på din private bankkonto. Dette beløb sammenlignes med det beløb, som din bank kan få i rente hos Nationalbanken, når banken her placerer sine penge. Indlånsmarginalen er altså forskellen mellem det beløb, som banken betaler til dig i renter, og det beløb, banken får, når den sætter dine penge hos Nationalbanken.

Når der er tale om udlån, er der altid tale om penge, der lånes i banken. Når der er tale om udlånsmarginal, tages der udgangspunkt i det, du betaler i rente for dit lån. Dette beløb sammenlignes med de omkostninger, som banken har ved at låne pengene ud til dig. Det er altså forskellen mellem disse to beløb, der betegnes som udlånsmarginal. Udlånsmarginalen er altså forskellen mellem den rente, du betaler for et lån, og den rente, som en bank betaler for at låne penge, der skal udlånes til dig. Når en bank låner penge, sker det ofte hos Nationalbanken. Flere steder bruges begrebet fundingsomkostninger også om udlånsmarginal.

Hvad er rentemarginal?

Når begreberne indlånsmarginal og udlånsmarginal er defineret, er det også muligt at forstå, hvad rentemarginal er. Rentemarginal er nemlig summen af en banks indlånsmarginal og udlånsmarginal. Rentemarginalen er dermed den samlede indtægt, som en bank får ved at låne penge ud og ved, at der bliver indsat penge i banken. Banken benytter blandt andet rentemarginalen til at dække sine fundingsomkostninger, men rentemarginalen bruges også som risiko for tab og til forrentning af aktionærers indskud i banken.

I perioder med lavkonjunktur, vil rentemarginalen typisk blive udvidet, da risikoen for tab her øges. Når der er perioder med højkonjunktur, vil risikoen for tab mindskes, og rentemarginalen vil her typisk indsnævres.