Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Rentabilitet

Written: 2. november 2018

Hvad er rentabilitet?

En virksomheds rentabilitet fortæller noget om virksomhedens økonomiske effektivitet. Rentabilitet beskriver en virksomheds forretning af dens investerede kapital. Den bruges til at måle, hvor stort et afkast virksomheden får fra de investeringer, den har lavet. En virksomhed med gode investeringer vil derfor have en høj rentabilitet og vil derfor være i vækst, da den tjener penge på investeringerne. Det modsatte gælder derfor også for en virksomhed med lav rentabilitet.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Hvad baserer man rentabiliteten på?

En virksomheds rentabilitet er baseret på virksomhedens afkastningsgrad. Afkastningsgraden er et helt specifikt tal, der beskriver, hvor store afkast en virksomhed får fra alle dens investeringer til sammen. Afkastningsgraden findes ved at dele investeringens afkast med værdien af investeringen. Dette tal ganges med hundred, da afkastningsgraden opgøres i procenter.

Man kan dog ikke udelukkende se på afkastningsgraden, når man skal finde rentabiliteten. For at finde rentabiliteten skal man lave en rentabilitetsanalyse, og her er der flere faktorer, der spiller ind.

Hvilke andre faktorer skal man tage højde for?

Når man har afkastningsgraden, skal man huske at sammenligne denne med renteniveauet i samfundet generelt. Afkastningsgraden kan godt være høj, men hvis renteniveauet er højere, så er det jo ikke en imponerende bedrift, og så vil afkastningsgraden højst sandsynligt også falde, når renteniveauet gør det.

Det er meget positivt, hvis afkastningsgraden er højere end renteniveauet, men man skal også tage højde for, at der er en vis risiko i forbindelse med at have en virksomhed, og derfor kan afkastningsgraden altså være en del højere end renteniveauet. Det er svært at sige, hvor meget højere afkastningsgraden skal være, da det er en vurderingssag.

Der er flere ting, man skal tage højde for, når man skal finde rentabiliteten. Man skal blandt andet også tage højde for aktivernes omsætningshastighed. Hvis man har lavet en stor investering i et aktiv med lav omsætningshastighed, skal man ikke forvente at have en høj rentabilitet året efter. Hvis man derimod et år har investeret mere end almindeligt i aktiver med høj omsætningshastighed, kan dette års rentabilitet være misvisende. Det er derfor også vigtigt, at du ikke blot udregner rentabiliteten for en enkelt periode og konkluderer ud fra dette. Du er nødt til at bestemme rentabiliteten over flere perioder for at få et mere retvisende billede af virksomhedens økonomiske udvikling.