Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Relaksation

Written: 10. december 2018

Hvad er relaksation?

Relaksation er et begreb, der er relevant, når det kommer til opdeling af ejendom, hvori der findes gæld. Når der er tale om relaksation, vil det sige, at en frastykket ejendom frigøres for den oprindelige gæld, der hvilede på hele ejendommen. På denne måde samles gælden på den tilbageværende hovedejendom.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Hvornår anvendes relaksation?

Relaksation anvendes eksempelvis, når der er pant, der skal aflyses, på en eller flere ejendomme. Der er også tale om relaksation, når pant skal aflyses på en del af en ejendom. Dette kan eksempelvis ske i forbindelse med frasalg af en parcel, der er udstykket. Det kan også ske i tilfælde, hvor der er tale om en bygning med flere ejerlejligheder.

Hvad er en relaksationspåtegning?

Når der er tale om begrebet relaksation, kommer man ikke udenom begrebet relaksationspåtegning. Når der er tale om en relaksationspåtegning, er det en påtegning på et pantebrev, der har pant i fast ejendom. Her giver panthaveren samtykke til, at en del af den ejendom, der er pantsat, udgår af pantet. I et sådan tilfælde kan der eksempelvis være tale om en udstykket grund. Når der er tale om relaksation af pant, foregår det ofte således, at panthaver skal have et ekstraordinært afdrag, og at den påtegning, der er foretaget i forbindelse med relaksationen, skal tinglyses samtidig med den nye restgæld.

Hvad er relaksation servitut?

Der er tale om en relaksation servitut, når en servitut effektivt skal udgå fra et helt ejendomsblad. Relaksation servitut skal anvendes, når der er en servitut, der er tinglyst på flere ejendomme med samme løbenummer eller dato, og hvor servitutten skal aflyses på en eller flere af disse ejendomme. Hvis der eksempelvis er tale om, at en servitut er tinglyst på 5 ejerlejligheder, og den ene skal udgå heraf, er der tale om en relaksation servitut.