Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Refusion

Written: 20. august 2018

Hvad er refusion?

Refusion er et vidt begreb, som overordnet set betyder det samarbejde der er mellem staten og de forskellige kommuner. Oftest dækker begrebet ind under den godtgørelse kommunen eller arbejdsgivere kan søge hos staten. Det kan for eksempelvis være udbetaling af løn under barsel eller ved sygefravær. I dette tekststykke vil der blive taget udgangspunkt i refusion ved barsel.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Før i tiden var det oftest staten der gik ind og dækkede kommunens udgifter. Men siden 1970’erne er disse forskellige dækninger gået hen og blevet tilskud i stedet for. Disse tilskud ses ved kontante beløb til borgerne som herunder kan være kontanthjælp, dagpenge eller folkepension.

Hvordan fungerer refusion?

I henhold til Udbetaling Danmark og Barsel.dk kan en virksomhed maksimalt få udbetalt 189,50 kr. i timen. Dette kan lade sig gøre idet Udbetaling Danmark maksimalt udbetaler 116,22 kroner, mens Barsel.dk maksimalt udbetaler 73,28 kroner. Hvor meget en arbejdsgiver får i refusion afhænger af medarbejderens normale timeløn inden personen for eksempel gik på barsel. Hvis medarbejderen fik under 112,29 kroner i timen er det ikke muligt at ansøge om refusion. For at virksomheden kan få den højest mulige refusion skal arbejdsgiveren mindst betale 183,09 kroner i timeløn til den ansatte.

Refusionen bliver udbetalt til virksomheden kvartalvis og bliver overført på virksomhedens NemKonto.

Hvilke krav gælder for at modtage refusion?

Når en arbejdsgiver vil anmode om refusion er der tre krav som virksomheden skal opfylde. Først og fremmest skal medarbejderen have betalt sin løn under barslen. Udover dette skal virksomheden have ret til dagpenge fra Udbetaling Danmark. For at kunne modtage refusion skal medarbejderen også have en timeløn der normalt er højere end dagpengesatsen.

Hvor længe kan man modtage refusion?

Refusionsperioden lyder på fire uger før forventet fødsel til mor og to uger efter forventede fødsel. Udover dette kan faderen også tage fædreorlov to uger efter fødslen. I og med refusionsperioden er flydende, kan det betyde at, hvis moderen føder en uge før tid, er refusionsperioden på tre uger.