Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Pro rata

Written: 22. november 2018

Hvad er pro rata?

Pro rata betyder hæftelse for et krav, som er begrænset til en bestemt andel af det samlede krav. Eksempelvis hvis to debitorer hver hæfter for halvdelen af kravet, kan kreditor kun kræve, at hver debitor betaler sin halvdel af gælden.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Hver af flere partnere er kun ansvarlig for hans eller hendes egen andel eller andel, der siges at være bundet til pro rata.

Pro rata ansvar er modsat af solidaritet, hvor kreditor kan kræve alle sine gæld hos en af debitorerne, mens de derefter skal afregne i mellem bagefter.

Hvornår bruges pro rata?

Pro rata bruges I tilfælde, hvor der kan være ændringer af forhold, og der enten er betalt eller trukket for meget i præmie. Pro rata anvende i mange juridiske og økonomiske sammenhænge.

Hvad hvis en debitor registrerer konkurs?

Her accepterer kreditorer generelt at acceptere en pro rata andel af det, der skyldes af dem. Hvis debitor har resterende midler, fordeles pengene proportionalt blandt kreditorerne, ifølge beløb af de individuelle gæld.

Løn og fordele?

En arbejdstagers deltidsarbejde, overarbejde og ferie beregnes typisk med pro rata.

Hvad har pro rata at gøre med udbytte?

Når et selskab udbetaler udbytte til sine aktionærer, betales hver investor efter personens beholdning. Hvis for eksempel en virksomhed har 100 aktier udestående og udsteder et udbytte på 15 kr. pr. aktie, vil det samlede udbetalte udbytte blive omkring 1400 kr. Uanset hvor mange aktionærer der er, kan de samlede udbyttebetalinger ikke overstige denne grænse. I dette tilfælde er 1400 kr. det hele, og pro rata beregningen skal bruges til at bestemme den relevante del af det hele på grund af hver aktionær.

Hvad med pro rata ift. rentesatser?

Pro rata beregninger bruges også til at bestemme den rente, der vil blive tjent på en investering. Hvis en investering tjener en årlig rente, beregnes det pro rata beløb, der tjenes for en kortere periode, ved at dividere det samlede rentesats med antallet af måneder på en investering, der giver 10% rente hvert år.