Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Passiver

Written: 13. november 2018

Hvad er passiver?

Når man taler om en virksomheds balance, kommer man ikke uden om begrebet passiver. Virksomheden skal balancere dens aktiver og passiver, og passiver er den del af balancen, der betegner virksomhedens gældsposter. Opgørelsen af virksomhedens balance foregår samtidig med, at virksomhedens samlede regnskab udarbejdes.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Hvornår opgøres virksomhedens passiver?

Passiverne opgøres altså som en del af balancen, og da balancen er et øjebliksbillede, opgøres den én gang om året sammen med resultatopgørelsen. Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvornår regnskabet udarbejdes, men for mange er det den 31/12.

Hvad består passiver af?

Kort fortalt opdeles en virksomheds passiver i tre dele. Disse tre dele består i egenkapital, hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser. Egenkapitalen er det beløb, som ejerne af virksomheden har indskudt i virksomheden, og egenkapitalen betegnes dermed også som ejernes andel. I egenkapitalen indgår også årets over- eller underskud, som hvert år bliver enten lagt til eller trukket fra egenkapitalen. Egenkapitalen figurerer i balancen, fordi den betegnes som virksomhedens gæld til ejerne, og den er dermed også en gældspost. Hensatte forpligtelser er beløb, der bliver indregnet i balancen, når man har en forventning om, at der senere vil komme en forpligtelse, der skal afregnes. Når der er hensat et beløb til senere forpligtelse i balancens passivside, vil det samtidig figurere som en omkostning i resultatopgørelsen. Det betyder, at egenkapital tilsvarende vil blive mindsket med dette beløb. Gældsposterne er den sum af penge, som virksomheden skylder til en eller flere kreditorer. En kreditor kan være en bank, der er optaget et lån hos, og der kan også være tale om en kassekredit. En anden gældspost kan være en varekreditor.

En virksomheds passiver er altså summen af egenkapital, hensatte forpligtelser og gældsposter.