Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Outsourcing

Written: 20. januar 2020

Outsourcing er et af de ord, der ofte dukker op når der tales om globalisering i medierne. På trods af, at der rent faktisk ikke eksisterer et dansk ord for begrebet, er outsourcing ikke desto mindre ganske almindelig praksis indenfor det danske private erhvervsliv (i offentligt regi hedder det ikke outsourcing, men derimod udlicitering). Danmark er faktisk det land i nordeuropa, der oftest anvender outsourcing. Outsourcing er faktisk så almindeligt, at hver femte danske virksomhed med mere end 50 ansatte anvender outsourcing indenfor deres produktion. Det store spørgsmål som mange nok vil stille sig selv i denne forbindelse er derfor nok, hvad der mere specifikt menes, når der tales om outsourcing.

Hvad er outsourcing?

Hvad er outsourcing?

Outsourcing dækker over mere og mere almindelig virksomhedspraksis, og betyder overordnet set, at en given virksomhed vælger at udlicitere dens produktion til et andet firma eller underleverandør, og dette betyder i mange tilfælde til lande, der har langt lavere lønninger og langt mere lempelige arbejdsmarkedsregler, end dem man finder derhjemme. Nogle af de mest populære af disse lavlønslande er – måske ikke overraskende – de nye østeuropæiske EU-lande. Asien er ligeledes et populært outsourcingområde, og næsten en tredjedel af den samlede danske outsourcing ender da også i et af de asiatiske lande, såsom f.eks. Kina, Vietnam, Indien eller Bangladesh. I princippet er det muligt at outsource stort set alle virksomhedaktiviter, men det er dog typisk produktionsopgaver der er tale om i forbindelse med outsourcing. Når dette er sagt, skal det dog understreges, at outsourcing endelig ikke må forveksles med situationer, hvor en virksomhed flytter hele dens produktion til en anden virksomhed i udlandet. Der er snarere tale om outsourcing, når en virksomhed lukker en af dens aktiviteter, og overfører den til en underleverandør. Dette arbejdsforhold kaldes for kontraktproduktion, men ender dog i mange tilfælde med, at de to virksomheder ender med at påbegynde et partnerskab med hinanden (alt efter hvilket forhold de to virksomheder har til hinanden).

Hvorfor er det fordelagtigt for en virksomhed at outsource?

Den altoverskyggende hovedårsag til at en given virksomhed vælger at outsource en del af dens produktion, er simpelthen et spørgsmål om kroner og ører, og mere specifikt et ønske om at reducere virksomhedens løn- og skatteomkostninger. Undersøgelser foretaget i forbindelse med en række nordeuropæiske virksomheder understøtter da også denne påstand, hvor op til 60 procent af virksomhederne har valgt at outsource, netop på grund af de besparelser der kan opnås ved at outsource. Det er dog ikke altid kun besparelsen, der motiverer en virksomhed til at outsource en aktivitet; ofte vil den valgte underleverandør være langt mere specialiseret i en given aktivitet, og vil kunne udføre jobbet bedre end virksomheden selv er i stand til. Der er derfor to hovedkriterier, der gør sig gældende når en virksomhed vælger at outsource, hvor den ene ikke nødvendigvis udelukker den anden; nemlig virksomhedens ønske om at sænke dens omkostninger samt hæve kvaliteten. Elementer, såsom geografisk nærhed, sprogbarrierer og fleksibilitet spiller desuden også ind i virksomhedens beslutningsproces. Ydermere, hvis en virksomhed og dens underleverandør har arbejdet sammen igennem længere tid, vil det i mange tilfælde ende med, at virksomheden simpelthen opkøber underleverandørens virksomhed, og så vil begrebet skifte fra outsourcing til insourcing, da produktionen nu er blevet forvandlet til et internt virksomhedsanliggende.

Fordele og ulemper ved outsourcing

På trods af, at der er gode grunde til at en virksomhed vælger at outsource, mødes metoden dog af stærk kritik af mange, der mener at de pågældende virksomheder bevidst undviger de danske regler for derved at slippe for ar betale de høje danske skatter, såvel som en ordentlig løn til deres medarbejdere. Som en direkte konsekvens af de manglende skatteindtægter, advares der om, at outsourcing i det lange løb vil true den danske vælfærdsmodel og de mange offentlige ydelser der netop dækkes via skatten. Fortalere for outsourcing metoden modsvarer derimod kritikken med, at hvis en given virksomheds sekundære aktiviteter outsources til udlandet, så vil konkurrencedygtigheden forøges, hvilket i sidste ende kunne være til gavn for os alle.