Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Opskrivninger

Written: 23. oktober 2018

Hvad er en opskrivning?

Hvis man har et aktiv, der kan vokse i værdi med tiden, kan der foretages en opskrivning af aktivets værdi, hvor man altså forøget værdien af aktivet.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Når man bestemmer dagsværdien af et aktiv, skal man ofte sænke værdien af aktivet, da mange aktiver bliver mindre værd med tiden, men nogle aktiver bliver mere værd med tiden. Dette kan skyldes øget efterspørgsel på aktivet, eller hvis aktivet er udgået, og det bliver et samlerobjekt. Der findes selvfølgelig flere grunde til, at et aktivs værdi kan vokse, men i alle tilfælde skal denne værd opdateres, når aktivets værdi stiger. Derfor skal man foretage en opskrivning af aktivets værdi, der så vidt muligt afspejler aktivets værdien på det pågældende tidspunkt.

Hvilke aktiver bliver opskrevet?

Som tidligere skrevet så er de primære grunde til opskrivninger, at efterspørgslen stiger på aktivet, eller at aktivet bliver et samlerobjekt. Disse aktiver er oftest omsætningsaktiver, der er varer, som ligger på et lager, og som man specifikt har købt for at sælge ud af. Disse aktiver er ofte også købt med henblik på, at værdien vil stige på et tidspunkt, og man dermed skal opskrive værdien.

Det modsatte er gældende for blandt andet anlægsaktiver. Dette er aktiver som maskiner og andre objekter, der bruges af virksomheden, og som derfor slides op. Her vil værdien af aktivet falde, da det jo bliver ringere og ringere, når det slides på. Her vil man altså i stedet foretage en nedskrivning af aktivets værdi.

Hvordan vurderer man, om et aktiv skal opskrives?

Et aktiv opskrives jo i regnskabet, og derfor findes der også forskellige regler for, hvornår et aktiv må opskrives afhængigt af, om man fører regnskab på baggrund af årsregnskabsloven eller den internationale regnskabslov. Derfor er det også altid en god ide at rådføre sig med en revisor, inden man selv begynder at opskrive aktiver.

Generelt er lovene til for at sikre, at en opskrivning er baseret på objektive vurderinger. Man tager her ofte udgangspunkt i tidligere lignende værdiforøgelse. Disse regler gælder også for nedskrivninger, der også er baseret på objektive vurderinger.