Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Nominel rente

Written: 20. januar 2020

Rente er ikke bare rente

Hvis man ønsker en mere dybtgående viden om rentebegrebets forskellige aspekter, vil man hurtigt opdage at dette ikke er en dans på roser. Rentebegrebet er faktisk en temmelig kompleks størrelse, og det er derfor ikke overraskende at mange folks forhåndsviden hurtigt kommer til kort når de forsøger at forstå alle de forskellige rentetyper. På dette tidspunkt vil det derfor nok være hensigtsmæssigt at forklare hvad rente overordnet set betyder før vi giver os i kast med den nominelle rente, som denne artikel omhandler.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Rente helt overordnet

Renter kan på mange måder siges at være sammenlignelig med at betale leje; men i stedet for f.eks. at betale leje på en lejlighed, er det i stedet leje på en sum penge som man eksempelvis har lånt. Hvis man f.eks. står i den situation at man har lånt penge, så betaler man automatisk også renter af dette lån. Renter er altid udtrykt i procent, og kan være inddelt månedligt, kvartalsvist eller årligt.

Hvad er så den nominelle rente?

Hvad er den nominelle rente?

Du har måske både hørt om nominel og effektiv rente, og at de oven i købet ofte nævnes i samme mundfuld når der tales om udlån. Det er der såmænd også en god grund til; de to begreber minder om hinanden, men der er dog visse forskelle som man bør være opmærksom på. I det følgende vil vi derfor gennemgå disse forskelle, samt andre rentetyper, der er nødvendige at have tjek på for at kunne forstå den nominelle rente. Det første punkt hvor den nominelle rente adskiller sig fra den effektive rente er, at den er delt op i to dele; den nominelle rente og den årlige nominelle rente.

Den nominelle årlige rente

Den nominelle årlige rente tagerudgangspunkt i det antal renter, der bliver tilskrevet i løbet af året. Dette vil nærmere betegnet sige, at den nominelle årlige rente udover et låns rente, også medtager renters rente. Det er i denne forbindelse vigtigt at holde øje med sine lånebetingelser, og mere specifikt, hvor ofte der tilskrives renter på lånet. Det kan nemlig have stor betydning for den nominelle rentes størrelse hvis der tilskrives renter månedligt eller kvartalsvist, hvor lånet med den kvartalsvise rentetilskrivning har en klart lavere nominel rente .

Nominel rente

Som tommelfingerregel kan man sige, at den nominelle rente som udgangspunkt ikke er noget, du som låntager behøver at være særlig opmærksom på, da den ikke afspejler hvad du rent faktisk ender med at skulle betale for dit lån. Dette lyder måske en kende kontraintuitivt, men er ikke desto mindre tilfældet. Den nominelle rente er netop en rente, der ikke tager højde for de ekstra udgifter der er forbundet med et lån, såsom f.eks. gebyrer, men er derimod renten i sig selv (som fastsat af låneudbyderen. For at undgå forvirring mellem de to typer nominelle renter vælger mange idag i stedet at kalde den nominelle rente for den pålydende rente.

Hvad er så den effektive rente?

Den effektive rente er kort sagt den rente du hovedsageligt bør tage stilling til, og svarer til den rente man som låntager skal betale i sidste ende. Den effektive rente inkluderer derfor den nominelle rente samt diverse gebyrer, såsom f.eks. startgebyr og terminsgebyrer). Hvis man som mulig låntager begår den fejl at man i stedet tager udgangspunkt i den nominelle rente i sine beregninger, så ender man ofte med at tro, at renten er billigere end det faktisk er tilfældet. Så husk; det er den effektive rente der er gældende.

Pålydende rente

Den pålydende rente er typisk den rente, som man kan finde i sin nyudstedte låneaftale. Denne type rente inkluderer ikke renters rente, og danner grundlaget for beregningen af den nominelle årlige rente.

Årlige Omkostninger i Procent

For at runde rentebegrebet ordentligt af, bør de årlige omkostninger i procent (forkortet som ÅOP) uden tvivl også nævnes. ÅOP svarer til den samlede pris på dit lån, og hvilke udgifter du derfor kan forvente i forbindelse med dit lån. ÅOP inkluderer simpelthen alle de diverse gebyrer, renter og betingelser.

Som nævnt i begyndelsen af denne artikel, er det faktisk nødvendigt at forstå de ovenstående rentetyper for fuldt ud at kunne forstå den nominelle rente. Vi håber til trods for dette at du ikke er faret vild i begreberne, og at denne artikel har været med til at kaste lys over hvad den nominelle rente egentlig er for en størrelse.