Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Nøgletal

Written: 20. januar 2020

Hvad er nøgletal?

Hvad er nøgletal?

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Nøgletal er nogle af de vigitgste tal at have styr på i enhver virksomhed, og udgør selve fundamentet for enhver regnskabsanalyse. Dette skyldes, at nøgletal er absolut essentielle i forbindelse med at danne sig et helhedsbillede over en virksomheds økonomiske sundhedstilstand, inklusiv hvordan virksomhedens forskellige økonomiske områder har og vil udvikle sig. Ud fra nøgletallene, kan man sammenligne de specifikke tal fra et bestemt felt inden for to datoer, og dermed fastslå om de udvikler sig positivt eller negativt.

Nøgletallet angiver derudover også forholdet mellem to faktorer hos en virksomhed, såsom overskud og omsætning, og har også vist sig at være særdeles nyttige i forbindelse med at sammenligne virksomheden med andre lignende virksomheder. Det bør i denne forbindelse dog nævnes, at det ikke altid er lige ud af landevejen, at bedømme en virksomheds nøgletal, da der kan være adskillige faktorer, der er medvirkende til at vanskeliggøre en præcis analyse af nøgletallene. F.eks. hvis man er en ny virksomhed, kan det være vanskeligt at bedømme om man har haft et godt eller skidt år (da der jo netop ikke er det store sammenligningsgrundlag fra tidligere år). Det kan i dette tilfælde være fordelagtigt, at være ekstremt bevidst om hvilken branche virksomheden hører ind under, da dette vil kunne give den nystartede virksomhed et sammenligningsgrundlag i forhold til andre lignende virksomheder.

En god tommelfingerregel for en nystartet virksomhed er, at sammenligne sig med andre virksomheder, der er så tæt på identisk med den nystartede virksomhed som overhovedet muligt. Denne fremgangsmåde er til gængæld ikke så presserende i forbindelse med virksomheder, der har drevet forretning i adskillige år, der disse jo netop kan anvende dens egne tal i langt højere grad end nystartede virksomheder.

De forskellige nøgletal

Der findes faktisk en række forskellige nøgletal som er nødvendige for realistisk at kunne analysere en virksomheds sundhedstilstand. I det følgende vil vi give dig en introduktion til de mest centrale nøgletal.

  • Det første nøgletal kaldes for overskudsgraden angiver kort sagt procentdelen af overskud, der kan tages fra virksomhedens samlede omsætning. Tallet kan f.eks. vise hvorvidt virksomheden justerer dens omkostninger i overensstemmelse med indtægterne på fornuftig vis. Hvis en virksomhed har en stor overskudsgrad, betyder dette, at virksomhedens omkostninger balanceres i forhold til indtægterne på en fornuftig måde.
  • Det næste nøgletal kaldes for kapacitetsgraden, og angiver hvor mange gange dækningsbidraget (indtægter fratrukket de direkte omkostninger) kan dække kapacitetsomkostningerne. Hvis en virksomhed har renter eller afbetalinger, der skal vedligeholdes, er det i denne forbindelse vigtigt, at kapacitetsgraden er 1 eller mere, da et mindre tal vil give underskud på bundlinjen. Dette nøgletal angiver således hvor mange gange virksomhedens dækningsbidrag er i stand til at dække de tilbagevendende omkostninger.
  • Det næste nøgletal på listen kaldes for afkastningsgraden. Nøgletallet viser forrentningen af den investerede virksomhedskapital, og kan enten være et udtryk for et overskud eller underskud set i procent.
  • Et andet nøgletal kaldes for en virksomheds likviditetsgrad. Dette nøgletal viser hvor kort sagt virksomhedens betalingsdygtighed i forhold til firmaets kortfristede gældsforpligtelser, og hvis tallet er over 100, har virksomheden færre kortfristede gældsforpligtelser end dens omsætning, og vil derfor stå tilbage med et overskud på bundlinjen. Omvendt, hvis gældsforpligtelserne er større end omsætningen, vil virksomheden stå tilbage med et underskud på bundlinjen.
  • Kapitalgraden er et nøgletal, der dækker over virksomhedens egenkapital, eller i tilfælde af aktieselskaber, den samlede selskabskapital.
  • Nulpunktsomsætningen er et nøgletal, der angiver præcist hvor stor en omsætning, der skal til for at en virksomhed kan betale alle dens omkostninger, og samtidigt komme ud med et overskud på bundlinjen.
  • Nøgletallet soliditetsgrad angiver hvorvidt en given virksomhed er i stand til at betale dens omkostninger i det lange løb. I lighed med likviditetsgraden, vil et nøgletal på 100 eller over betyde, at virksomheden er i stand til at anvende dens egenkapital til at dække dens omkostninger.

Varelagerets omsætningshastighed er et nøgletal, der som navnet antyder angiver virksomhedens omsætning set i forhold til dens varebeholdning.