Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Nettoydelse

Written: 22. november 2018

Hvad er nettoydelse?

Nettoydelsen er ydelsen efter, at skattefordelen er indregnet. Altså er det ydelsen efter at skattemyndighederne har betalt sin del i form af fradrag for udgifterne til rente og bidrag. Skattemyndighedernes betaling kommer i form af højere fradrag til ens skattekort.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Hvordan beregner man nettoydelsen for en given termin?

Den afhænger af størrelsen af rentebetalingen, skatteprocenten og bruttoydelsen, som er summen af det, man skal betale. Altså rente, bidrag og afdrag, medmindre man har valgt afdragsfrihed.

Bruttoydelsen –  (rentebeløb * værdi af rentefradrag (ca. 33%) = nettoydelse)

Hvad er forskellen på netto- og bruttoydelse i en salgsopstilling?

Bruttoydelsen i en salgsopstilling indeholder de udgifter, som er forbundet med at eje en bolig. Den er beregnet ud fra den foreslåede eller aftalte finansiering og de foreliggende oplysninger om ejendomsskat, fællesudgifter, antenneforening og eventuelle ydelser på gæld, som overtages af køber udenfor løbesummen. Den indeholder ikke udgifter til vand, varme og andre forbrugsudgifter. Nettoydelsen er en opgørelse af, hvor meget man selv skal betale, når der tages højde for at skattevæsenet betaler en del af den samlede ydelse i form af afdrag for renteudgifter.

Hvad indeholder nettoydelsen ved et huskøb?

Nettoydelsen indeholder de udgifter du har, fordi du ejer boligen.

Her skal man altså forstå udgifterne på lånene i ejendommen, ejendomsværdiskat og ejerudgifterne.

Låneydelserne

I de salgsopstillinger man får fra mægler, er der altid lavet et eksempel med cirka 95% finansiering samt et uden lån.

Låneydelserne er ikke baseret på ens økonomi, men ud fra standardeksempler.

Ejendomsværdiskat

Er en udgift, som det offentlige udregner ud fra den værdi, som det offentlige har sat på ejendommen.

Der er alene tale om en udgift, som figurerer på ens årsopgørelse fra SKAT, og som derved påvirker ens skattekort.

Ejerudgifter

Er de udgifter, som man har på ejendommen, grundet at man har skrevet under på købsaftalen. – Udgifter, som ikke afhænger af, om man flytter ind i ejendommen eller ej.

Disse udgifter er blandt andet ejendomsskat, husforsikring, rottebekæmpelse, fællesantenne, fællesudgifter, skorstensfejer med mere.

Det er vigtigt, at du får din bank til at lave en udregning ud fra den belåning du skal have i boligen.

Her bør banken gerne tage højde for stigninger i afgifter og oliepriser. På nogle bankers hjemmesider vil man kunne se en guide ved boligkøb.