Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Nettopost

Written: 24. august 2018

Hvad er en nettopost?

Først og fremmest vil netto som begreb blive introduceret. Inden for erhvervslivet og bogføring bruger man ofte begrebet netto og herunder nettopost. Netto er beløbet efter man har betalt omkostningerne som for eksempel skat og moms. Det vil sige, at en virksomhed eller person kan godt have en rigtig høj bruttoløn, men ende med en meget lav nettoløn. Det samme kan siges om et virksomhedsperspektiv, hvor bruttoomsætningen kan være høj, hvor nettoomsætningen vil være lavere som blandt andet kan skyldes moms. Nettoposten vil derfor altid være lavere end bruttoposten på grund af forskellige omkostninger, som kan påvirke nettolønnen.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Da det kan være ret indviklet, vil der herunder være et par eksempler for at belyse idéen bag en række nettoposter.

Eksempel 1: Brutto- og nettohusleje

Hvis man bor i en ejerbolig betales et afdrag, ejendomsskatter og så videre til kreditforeningen som kan kaldes for en bruttoydelse. Da renterne er fradragsberettiget vil man grundet den bolig og sit kreditlån få mere udbetalt mere i løn end hvis man ikke havde et kreditforeningslån.

Hvis bruttoydelsen for eksempel er på 4.000 kroner og man får 300 kroner mere i løn grundet fradraget til betaling af renterne. Så har man en nettohusleje på 3.700 kroner og denne husleje vil så være nettoposten.

Eksempel 2: Brutto- og nettoomsætning

Hvis man for eksempel sidder bag kassen i Fakta får man en masse penge i kassen i løbet af dagen. Denne omsætning kaldes for bruttoomsætningen, da det er den kontante betaling der er sket mellem kunde og dig som kasseekspedient. I dette eksempel siger vi, at kassen har haft en omsætning på én million i løbet af dagen. Herefter skal kassen gøres op hos regnskabsafdelingen der skal betale moms af denne omsætning. Det vil sige, at nettoomsætningen nu vil være 800.000, da de 200.000 skal gå til staten igennem momsen.

Eksempel 3: Brutto- og nettoløn

Hvis man har et arbejde og skal have løn vil ens bruttoløn være den løn man får ved at tage lønniveauet pr. time og gange med antallet af timer man har arbejdet. Det kan for eksempel være 130 kroner i timen og man har arbejdet 160 timer, vil man have en bruttoløn på 20.800 kroner.

Herunder bliver der så trukket arbejdsmarkedsbidrag, ATP, pension, A-skat med mere. Hvis det antages at være på 45% tages disse fra bruttolønnen. Dette giver 11.440 og kan kaldes for nettolønnen.