Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Netto/Brutto

Written: 22. november 2018

Hvornår er der tale om netto og brutto?

Netto og brutto er to beløbsbegreber, man ikke kommer udenom, når det drejer sig om den finansielle verden. Begreberne anvendes i mange forskellige sammenhænge, og det er særligt, når der er tale om regnskaber, løn og optagelse af lån til fast ejendom. Beløbene brutto og netto er ikke ens, og det betyder, at disse to beløb afviger fra hinanden. Et bruttobeløb vil altid være højere end et nettobeløb. Nettobeløbet er det beløb, der fremkommer, når skat og eventuelle afgifter er fratrukket. Et bruttobeløb er altså det beløb, hvor eventuelle skatter og afgifter indgår i. Det er altså skatter og afgifter, der adskiller de to beløb fra hinanden.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Hvornår optræder begreberne netto og brutto?

Netto og brutto er blandt andet begreber, der er relevante, når det drejer sig om udbetalingen af løn. Her vil bruttobeløbet være det beløb, der er tale om før skat. Nettobeløbet er her det beløb, du får udbetalt, og det er altså bruttobeløbet fratrukket AM-bidrag, skat og andre afgifter til staten. Nettobeløbet er altså det beløb, der er til din rådighed, når skatter og afgifter er fratrukket, mens bruttobeløbet er det beløb, hvoraf der skal trækkes skatter og afgifter.

Når det kommer til optagelse af lån til ejendomme, er der også tale om netto- og bruttoydelser til banken. Bruttoydelsen vil her igen være større end nettoydelsen. Det er nemlig således, at når et lån optages, skal der løbende afdrages på dette lån, og summen af afdrag, renter og bidrag vil være bruttoydelsen. Bruttoydelsen er altså det samlede afdrag til banken. Når det drejer sig om nettoydelsen, er der derimod korrigeret for SKAT. Da det er muligt at fratrække renter og bidrag i skat, vil nettoydelsen være det, der reelt skal afdrages på lånet. Nettoydelsen er altså det beløb, der månedsvis eller kvartalsvis betales, når skattefordelen er trukket fra.

Netto og brutto er også begreber, der er relevante i erhvervsmæssig regi, når det kommer til køb af varer. Her er en vares bruttobeløb varens pris inklusiv moms, fragt, afgifter osv., mens nettoprisen er varens reelle pris. Nettoprisen er altså den samlede pris for anskaffelsen af varen fratrukket moms, fragt og afgifter. I regnskabsmæssigt regi er det relevant for virksomheden at tage hensyn til en vares netto- og bruttopris.