Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Nedskrivning

Written: 11. september 2018

Hvad er nedskrivning?

Hvis man har et aktiv, og værdien af dette aktiv vil blive mindre med tiden. Et eksempel kunne være, hvis man havde en arbejdstelefon, der var 15 år gammel, så vil denne ikke have samme værdi, som da man købte den. Derfor foretages en nedskrivning af aktivets værdi, hvor man altså sænker værdien af et aktiv.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Når man skal bestemme dagsværdien af et aktiv, skal man mange gange sænke værdien, fordi aktivet er blevet ældre, og dette er altså en nedskrivning. En nedskrivning sker ofte ved teknologiske aktiver som en telefon eller en maskine, da teknologi hurtigt bliver forældet, og derfor vil værdien af disse aktiver hurtigt falde.

Hvornår bruges nedskrivninger?

Nedskrivninger bruges, når man skal lave et regnskab. Her skal man bestemme dagsværdien af aktiverne i virksomheden, og ved især omsætningsaktiver skal man regulere værdien af aktivet grundet aktivets alder. Hvis værdien af aktivet falder med tiden, skal man altså nedskrive aktivet værdi i virksomhedens regnskab.

Nogle aktivers værdi vokser også med tiden, og hvis man har et sådant aktiv i en virksomhed, skal man opskrive aktivets værdi i regnskabet. Du kan opskrive et aktiv, hvis det bliver en mangelvare, eller hvis der kommer stor efterspørgsel på aktivet. Det er dog typisk, at aktivers værdi falder.

Hvordan vurderer man, om et aktiv skal nedskrives?

Der findes forskellige regler for hvilke aktiver, der kan nedskrives, og det afhænger af, om man laver regnskab på baggrund af årsregnskabsloven eller den internationale regnskabslov. Det er derfor en god ide at forhøre sig hos en revisor, inden man selv begynder at nedskrive virksomhedens aktiver.

Disse love sikre, at nedskrivningerne er baseret på objektive vurderinger. Derudover baseres nedskrivningerne også på andre lignende væsentlige værdiforringelser. Hvis vi fortsætter med eksemplet på en 15 år gammel arbejdstelefon, vil man undersøger værdiforringelsen af andre telefoner fra denne tid, og her vil man naturligvis se en væsentlig værdiforringelse. Dermed kan man nedskrive værdien af arbejdstelefonen, da man har en saglig vurdering.