Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Mortifikation

Written: 20. januar 2020

Ordet mortifikation bruges i sammenhæng med pantebreve. Et pantebrev er et dokument, som bruges til at stille sikkerhed i en fast ejendom. Det bliver eksempelvis brugt, når en person optager et lån, og som stiller sikkerhed i sin ejendom, så låneudbyderen har garanti for, at pengene kan tilbagebetales, og hvis ikke de bliver det, kan låneudbyderen faktisk sælge ejendommen, fordi vedkommende er blevet panthaver i ejendommen.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Hvad er mortifikation?

Hvad er mortifikation?

Når et pantebrev bliver mortificeret, betyder det, at det gøres ’dødt og magtesløst’. I dag bliver pantebreve ofte lavet digitalt, men nogle gange er der stadig ikke-digitale pantebreve i papirform, og hvis disse bliver væk, opstår der et problem, som mortifikation kan hjælpe med. Panthaveren opstiller nemlig ofte et krav om, at det pantebrev, der er blevet væk, bliver udslettet, og at der bliver lavet et nyt. Udslettelsen af det gamle sker via mortifikation. Grunden til, at panthaveren kræver dette, er, at de kun kan kræve penge fra dem, der skylder, hvis de kan vise pantbrevet eller det erstatningspantebrev, der bliver lavet efter at dommen er, at mortifikationen er godkendt. Når først mortifikationen bliver godkendt, kan det gamle pantebrev altså ikke bruges til noget mere, heller ikke hvis det bliver fundet igen. Det betyder, at den person, der muligvis finder pantebrevet, ikke kan kræve penge fra den person, der skylder.

Hvordan anmoder man om mortifikation?

At anmode om mortifikation er en rimelig krævende proces, der også tager lang tid. Det første step mod mortifikation er at begære retten om mortifikation af gældsbrevet, hvilket skal ske skriftligt, og det kan faktisk tage et helt år, fra du har anmodet om mortifikationen, til retten kommer til en afgørende dom. Når så retten får afsagt mortifikationsdommen, er det Tinglysningsretten, der står for at aflyse pantebrevet, hvilket de gør kort tid efter. Hvis ikke retten godkender mortifikationen, er det muligt at anke sagen i op til 4 uger efter.