Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Momsindberetning

Written: 20. januar 2020

At betale moms er et af de helt centrale elementer i den danske vælfærdsmodel, og er væsentlig del af det budget, der har til formål at dække de offentlige udgifter; men hvad tales der egentlig om når man taler om momsindberetning? Momsindberetning er et begreb, der udelukkende knytter sig til virksomheder, og skal registreres hos SKAT enten månedligt, kvartalsvist eller hvert halve år. Momsindberetningen er desuden lovpligtig for langt de fleste virksomheder.

Hvordan momsindberetter jeg?

Hvordan og hvornår momsindberetter jeg?

Momsindberetningen er i dag nemmere end nogensinde, og kan gøres via SKATs hjemmeside

Indberetningen er ikke synderligt vanskelig, og kan foretages via nogle ganske få klik. Man skal først og fremmest logge ind på TestSelv Erhverv fanen, og derefter vælge Moms. Herefter kan man indtaste de rigtige tal, og afslutte med at godkende momsindberetningen. Momsen er for virksomheder delt op i to hovedtyper; nemlig købsmoms og salgsmoms, hvor den ene henvender sig til indkøbte varer og den anden til solgte varer. Hvis man på stadig oplever vanskeligheder ved at udfylde momsindberetningen, har SKAT oprettet en række guider, der kan hjælpe dig i gang.

Hvornår skal min virksomhed betale moms?

Som nævnt ovenfor kan en virksomhed momsindberette månedligt, kvartalsvist eller halvårligt, og man har som udgangspunkt ca. halvanden måned til at betale efter afregningsdatoen. Hvor ofte man som virksomhed skal momsindberette afhænger fuldstændigt af virksomhedens størrelse. Hvis en virksomhed f.eks. omsætter for maks. 5 millioner kroner på årsbasis, så er det tilstrækkeligt kun at momsindberette hvert halve år. Det bør dog i denne forbindelse nævnes, at der gælder lidt andre regler for nystartede virksomheder, der jo typisk ikke vil overskride 5 millioner kroners grænsen.

Hvis man er nystartet virksomhed, så er man ifølge loven forpligtet til at momsindberette kvartalsvist i mindst halvandet år før man kan blive taget i betragtning til den halvårlige indberetning. Tingene ser til gengæld anderledes ud, hvis en virksomhed har en omsætning på 5-50 millioner kroner. Sidst men ikke mindst skal virksomheder, der omsætter for mere end 50 millioner kroner, indberette deres moms en gang om måneden. Den korte indberetningstid skyldes hovedsageligt, at det jo netop drejer sig om temmelig store beløb, og momsbeløbet kan derfor hurtigt blive skyhøjt hvis der ikke jævnligt betales.

Desuden skal salg indenfor EU, der ikke har moms ligeledes indberettes hver måned, og man har derefter ca. en måned efter afregningsdatoen til at dække det udestående beløb. Hvis man som virksomhed af den ene eller anden årsag ikke når at få momsindberettet til tiden, pålægges der et gebyr på 800 kroner, og SKAT vil derfor anvende pengene til selv at indtaste deres vurdering på de rigtige momsbeløb.

Er der nogen virksomheder, der er fritaget fra momsindberetningen?

Aller regler har deres undtagelser, og momsindberetningen har da også sine undtagelser. Der findes rent faktisk en række virksomhedstyper, der er fritaget fra momsindberetning. Det er især virksomheder indenfor finanssektoren (såsom banker), virksomhedsuddannelse (såsom kurser og videreuddannelse), sundhedssektoren (såsom læger, fysioterapeuter eller psykologer) eller virksomheder med en årlig omsætning på mindre end 50.000 kroner, der fritages for momsindberetningen.

Vi håber, at denne artikel har medvirket til at kaste lidt mere lys over momsindberetning som begreb. For flere oplysninger henvises der til SKATs hjemmeside, hvor du kan læse mere og samtidigt få passende rådgivning, hvis dette skulle blive nødvendigt.