Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Likviditet

Written: 20. august 2018

Hvad er likviditet?

En virksomheds likviditet beskriver virksomhedens økonomiske tilstand. Det er et udtryk for virksomhedens omsætningsaktiver, hvor man tager højde for kortfristet gæld. Dermed beskriver en virksomheds likviditet virksomhedens kortsigtet kapital og betalingsformåen.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Hvad bruges likviditet til?

Man beregner altså en virksomheds likviditet ved at undersøge den økonomiske tilstand, og om virksomheden er i stand til at betale de faste regninger. Dette bruges blandt andet til at vise investorer og mulige interessant, hvordan virksomheden er stillet for at bevise, at det er en god investering. Derudover bruges det også til blot at undersøge udviklingen i virksomheden.

Hvad er god likviditet?

Man udregner en virksomheds likviditet med likviditetsgraden. Denne bestemmes ved at multiplicere virksomhedens omsætningsaktiver med 100 og dividere dette med virksomhedens kortfristet gæld. På denne måde regner man ud, om virksomheden har råd til at betale den kortfristet gæld, og om der er mulighed for udvikling. Dertil kan man sammenligne virksomhedens nuværende likviditet med likviditeten for tidligere perioder og se udviklingen.

Hvis en virksomhed har god likviditet, er virksomheden altså godt stillet, og den kan uden tvivl betale de løbende regninger og måske investere i aktiver. Dette er naturligvis et godt tegn for mulige investorer, når de undersøger, om virksomheden er værd at investere i.

Det kan dog også være farligt at have for god likviditet, for dette kan være tegn på, at man ikke investere, og at fremdriften er gået i stå, da man ikke bruger de likvide midler til udvikling.

Hvad er likvide midler?

Hvis du undersøger en virksomheds likviditet, vil du ofte støde på begrebet likvide midler. Dette udtryk bruges om midler, som er umiddelbart tilgængelige. Det er altså midler, som virksomheden kan bruge til at betale regninger, og som ikke er bundet til et aktiv. Likvide midler er primært kontanter, men det kan også være trækningsret på kassekredit eller generelt aktiver, der let kan blive solgt eller opkrævet, så man får mere kapital. Man ønsker naturligvis at have mange likvide midler, da dette giver et sikkerhedsnet, hvis det går skidt i en periode, men samtidig skal man også huske at investere lidt for at skabe udvikling, da mulige interessant ikke finder det attraktivt at investere i en virksomhed, der ikke skaber fremdrift.