Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Likvider

Written: 22. januar 2020

Hvad er likvider?

Når man taler om likvider, henviser man til en virksomheds økonomiske tilstand, når det kommer til kontanter og varer, der er letomsættelige til kapital. Når man skal opgøre likvider for en virksomhed, taler man om virksomhedens likvide beholdning. Den likvide beholdning opgøres én gang om året ved regnskabsafslutningen, der for de fleste virksomheder ligger den 31/12. Den likvide beholdning er et aktiv, og den er derfor en del af balancen.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Hvornår er en virksomhed likvid?

Man taler også om, at en virksomhed er likvid. Det er den, når den er i stand til at betale alle de udgifter, der ligger i den kommende fremtid. Når en virksomhed er likvid, er der større chance for, at en eller flere investorer ønsker at investere i virksomheden. At en virksomhed er likvid viser nemlig, at den er i stand til at klare sig selv, og når den er det, vil der være stor chance for fremtidig succes. Netop derfor er en sådan virksomhed også attraktiv for investorer.

Hvilken betydning har en likvid beholdning?

Når en virksomhed har en høj likvid beholdning, vil den kunne opretholde en tilsvarende høj økonomisk tilstand. Den likvide beholdning bidrager nemlig til, at en virksomhed kan betale det, der betales skal. Den likvide beholdnings størrelse er altid positiv, og der er her som regel tale om kontanter i kassen. Det logiske er her, at jo flere kontanter, en virksomhed har i kassen, jo mere rede vil den være til at betale de regninger, der kommer. Hvis en virksomhed gerne vil være sikker på, at den altid har likvider nok til at betale det, der kommer, kan den danne et likviditetsbudget.

Hvad betyder likviditet?

Hvad betyder likviditet?

Når man taler om likviditet, så dækker det over de likvide beholdninger, virksomheden har, når den har modregnet de eventuelle økonomiske forpligtelser, som den måtte have. Med andre ord er likviditet virksomhedens nettorådighedsbeløb, og likviditet forklarer derfor, om en virksomhed er i stand til at betale sine regninger. En virksomheds likviditet opgøres i en pengestrømsopgørelse.