Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Lang rente

Written: 24. januar 2020

Hvad er en lang rente?

Hvad er en lang rente?

Hvad er en lang rente?

Hver gang du køber en obligation, er der også renter, du skal forholde dig til. Renterne er det, du reelt set får ud af din obligation, såfremt kursen forbliver den samme. Derfor er det mest fordelagtigt for dig, at renten er så høj som muligt, da du på den måde får den største gevinst, når du sælger obligationerne igen. Når man taler om renter, skelner man mellem en kort rente og en lang rente.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Hvad er den lange rente?

Når man ser på forskellen mellem den korte og den lange rente, handler det om, hvor lang restløbetiden er. På de obligationer, hvor restløbetiden (den løbetid, der er tilbage, før obligationen skal indfris igen) er lang, taler man om en lang rente, og på de obligationer, hvor restløbetiden er kort, taler man om en kort rente. Dog er der ved de obligationer med lang restløbetid også en kort rente, som gælder, hvis obligationen vælges at indfris før løbetiden helt er løbet ud. Renterne er ofte beregnet på baggrund af prognoser, for de kan svinge lige så vel som kursen kan. Den lange rente, som altså er den rente, der er regnet ud med udgangspunkt i, at obligationen først indfris ved løbetidens ende, er mere eller mindre fast og sikker, mens den korte rente er mere usikker, hvilket også kan betyde, at den er større end den lange rente. Det handler dermed om at regne sig frem via forventninger og prognoser til, hvornår det er bedst at sælge obligationerne for at få den størst mulige gevinst ud af dem.

Forskellen mellem den korte og den lange rente

Forskellen på den korte og den lange rente er på det seneste blevet mindre, hvilket gør, at der ikke nødvendigvis er den store forskel på gevinsten i forhold til om man vælger at indfri den før eller senere. Derudover skal kursen på obligationerne også tages med i spil, da disse som sagt også svinger og på samme tid bidrager til den samlede gevinst fra obligationen.