Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Lånegrænse

Written: 22. november 2018

Hvad er lånegrænse?

Som ordet antyder, handler lånegrænse om, hvor mange penge du kan låne i et realkreditinstitut.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Grænsen kommer an på flere faktorer, heriblandt hvad og hvor meget der kan stilles i sikkerhed. Udover dette gælder faktorer som gældsfaktor, økonomi, obligationer og belåningsgrad.

Pant, obligationer og belåningsgrad

Med pant menes der, at der stilles sikkerhed i fysisk aktiver.

Pant kan nærmere beskrives som långiverens sikkerhed i at låne et gældende pengebeløb ud.

Hvis lånoptager ikke er i stand til at betale forpligtelserne gældende med lånet, kan værdien af de pantsatte aktiver indløses af långiveren.

Ved optagelse af et realkreditlån, vil der blive stillet pant i forskellige typer ejendom.

Det er muligt at optage et realkreditlån med pant i enten fast ejendom, byggegrund eller fritidsbolig. Panten fastsættes ud fra ejendommens samlede værdi.

Disse tre typer ejendomme udgør kategorien for belåning. Disse tre typer ejendomme er også de mest benyttede former for bolig.

Realkreditinstitutter har mulighed for at udstede forskellige typer obligationer, heriblandt realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer.

Udstedes der realkreditobligationer bag et lån, er der et krav om, at lånegrænserne skal være overholdt, når lånes ydes.

Hvis der er udstedt særligt dækkede obligationer bag et lån, gælder det stadig, at lånegrænserne skal være overholdt, når lånet ydes.

Dog gælder det også, at lånegrænsen skal overholdes løbende. Det vil altså sige, at hvis de særligt dækkede obligationer overstiger lånegrænsen, vil det skabe ubalance mellem værdien af lånet og dermed værdien af panten i lånet.

Obligationer der udstedes for et realkreditlån kan altså nemt få indflydelse på lånegrænser samt løbetid.

Hvor meget kan man låne?

Hvor meget man kan låne i en ejendom er bestemt af realkreditlovgivningen – altså lånegrænsen, også kaldet den maksimale belåningsgrad.

I faste ejendomme er det muligt at finansiere et realkreditlån med op til 80% af den fulde værdi.

I byggegrunde er det muligt at låne op til 40% af dets værdi.

I fritidsbolig er den maksimale belåningsgrad på 60%.