Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Kursgevinst

Written: 10. januar 2020

Når kursen på aktier eller obligationer stiger, vil der være tale om en såkaldt kursgevinst. Hvis det modsatte sker, at kursen falder, vil der være tale om et kurstab. Kursgevinster vil altid have stor betydning i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. For aktier er det nemlig den eneste form for afkast, der er at finde på investeringen, hvis ikke der også udbetales udbytte for aktien. Udbytte er den andel af årets overskud, som udbetales til aktionærerne. Hvis der er stigende kurser på obligationer, vil det være muligt at opnå betydelige kursgevinster. Hvis man er boligejer, har man desuden flere gange gennem historien været udsat for at opnå både høje og uventede kursgevinster.

Kursgevinst ved salg af værdipapirer

Kursgevinst ved salg af værdipapirer

Når det kommer til salg af værdipapirer, vil kursgevinst være den fortjeneste, der er ved salg eller opgørelse af værdipapirer eller valuta som følge af, at købskursen for værdipapiret var lavere end salgskursen eller den kurs, der var på opgørelsestidspunktet. Man må i den forbindelse også være opmærksom på, at hvis købskursen viser sig at være lavere end salgskursen for værdipapirer, vil der altid være tale om et kurstab, hvis salget realiseres.

Kursgevinst i forbindelse med lån

Når det kommer til lån, har kursgevinster både betydning for långiver og låntager. Den, der køber obligationerne, hvilket i et tilfælde med lån vil være långiveren, kan, ud over renterne, få en ekstra gevinst, når kursen stiger. Låntageren, som er den, der låner pengene, vil have en fordel, hvis kursen falder, for det vil også få gælden til at falde.

Skal kursgevinster beskattes?

Kursgevinster er som regel skattefri for alle privatpersoner i Danmark. Der vil dog også være tilfælde, hvor man som privatperson skal beskattes af kursgevinster, og det anbefales i den forbindelse altid at tage kontakt til SKAT i tilfælde af tvivl.