Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Kontering

Written: 11. januar 2020

Hvad er kontering?

Ordet kontere kommer af ordet konto. Kontering sker, når du har bilag, som du skal omkostningsføre ellers indtægtsføre. Kontering er egentligt processen fra når du skal bogføre bilag, det kan fx være indtægts- og omkostningsbilag, og skal finde den korrekte konto på kontoplanen.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Hvad er kontering?

Hvordan konterer man?

Når du får bilagene fra den/det seneste måned/kvartal/år smidt på bordet af din overordnede, og får besked på at bogføre bilagene, skal du til at tænke dig om. Måden det foregår på er, at du kigger på bilaget, og ser hvad det vedrører, og derefter kigger du på kontoplanen, og ser på hvilken konto som indtægten eller omkostningen passer bedst på.

Det er yderst essentielt, at du som bogholder ved hvad omkostnings- eller indtægtsbilaget vedrører når du skal bogføre og dermed kontere bilagene. Nogle gange omhandler et bilag fra YouSee ikke telefoni eksempelvis, det kan også være internet mv., og det har en betydning for, om du bogfører omkostningen som det ene eller det andet.

Bilag som kan være i forbindelse med personaleforening eller lignende, som egentligt ikke har noget med virksomheden at gøre, skal ikke bogføres i virksomheden, medmindre pengene er gået ud af virksomhedens bankkonto. I sådanne tilfælde vil man i konteringsfasen skulle kontere kredit på bankkontoen og debet på en mellemregning mellem personaleforeningen og virksomheden. Det skal dermed ikke omkostningsføres.

Vigtigt i konteringsfasen

Det er meget vigtigt, at man i konteringsfasen er sikker på, at man modregner omkostninger samt indtægter på den korrekte modkonto. Hvis en virksomhed har flere bankkonti, så skal man være sikker på, at man modregner indtægten på den rigtige bankkonto, da det ellers kan give problematiske differencer senere hen.

En måde at sikre dette på, kunne være at bruge bankkontoudtog som en del af konteringen. Der kan også nogle gange stå beskrivelser af omkostningen/indtægten på bankkontoudtoget, som kan hjælpe en med at kontere korrekt, da det kan give et indblik i, hvad omkostnings- eller indtægtsbilaget vedrører. Det er nemlig ikke altid, at man kan se, hvad bilaget vedrører ud fra bilaget selv, og det kan nogle gange være nødvendigt at undersøge det nærmere, så man er sikker på at konteringen og bogføringen sker korrekt.

Man skal være opmærksom på at indtægter og omkostninger, som ikke er indbetalt/betalt endnu på bankkontoen, da disse altså også skal indregnes. Disse kan ikke ses på bankkontoudtoget, så man er ikke sikret korrekt bogføring ved brug af kontoudtogene. Hvis du har solgt nogle produkter, og der er sket risikoovergang på produkterne, så ville indtægten skulle indregnes, også selvom du ikke har modtaget pengene på din bankkonto endnu. I sådan et tilfælde ville indtægten dermed ikke skulle modregnes på banken, men på en debitorkonto i aktiverne.

Det er samme princip, hvis det er din virksomhed, som har modtaget produkter fra en anden virksomhed, men hvor betalingsfristen først er om 10 dage. Så skal beløbet for produkterne omkostningsføres, mens modregning skal ske på en kreditorkonto i passiverne.

Kontrol af korrekt kontering af bank

Når du har konteret alle bilag, og bogføringen synes at være færdiggjort, er det altid en god idé at kontrollere om det hele stemmer. Hvis du er kommet til at modregne indtægter eller omkostninger på den forkerte bankkonto, så vil en afstemning af banken til bogholderiet vise denne fejl.

Hvis dine beløb på diverse bankkonti i bogholderiet ikke stemmer overens med bankkontoudtoget pr. den dag du har bogført til og med, så er der noget galt, og du må dermed finde fejlen. Det kan være du har modregnet indtægter eller omkostninger på den forkerte bankkonto i bogholderiet, eller fejlen kan skyldes bilag, som ikke er betalt eller indbetalt i banken endnu, og som du dermed er kommet til at bogføre på banken i stedet for på debitorkonto eller kreditorkonto.