Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Kapital

Written: 10. januar 2019

Hvad er kapital?

Kapital er et overordnet begreb og har mange små delbetydninger under sig. Ens personlige kapital kan være uddannelse, men kapital vil i dette tekstafsnit omhandle virksomhedens kapital. Overordnet set, er kapital en form for værdi – det kan for eksempel være penge, bygninger eller andre former for værdifulde goder der kan opgøres i penge. Disse bliver først kaldt for kapital i en virksomhed, når de bliver benyttet som en del af en investering i produktionen.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Inden for virksomheder og samfund er kapital rigtig vigtig at have en masse af. Jo højere kapital man besidder, desto bedre stillet er man. Ved etablering af en virksomhed skal man ud og hente en masse kapital til sin virksomhed. Dette skabes oftest ved hjælp af lån og heraf investeringer. Det kan for eksempel være maskiner der gøres brug af i produktionsprocessen, software, patenter, eller hvad der ellers kan gøre virksomheden velfungerende. Disse former for kapital kaldes kapitalgoder og kaldes for realkapital idet de anvendes i produktionen. Hvis der er tale om aktier og obligationer, er der tale om finanskapital. Disse former for kapitaler vil en virksomhed oftest investere i, idet de kan være med til at styrke virksomheden. Hvis det samtidig øger kapitalværdien, har det været en fordelagtig investering for virksomheden.

Virksomhedens balance

Hvis man kigger i virksomhedens balance, er det et skema for virksomhedens kapitalfremskaffelse og kapitalanvendelse. På passivsiden (til højre) ses kapitalens fremskaffelse og altså, hvordan man har fået finansieret kapitalen. På aktivsiden (til venstre) er kapitalanvendelsen.

Ved at kigge yderligere på passivsiden er den delt op i egenkapital og fremmedkapital. Det er altså de 2 måder, virksomheden kan vælge at finansiere sin kapital. Egenkapital er den kapital som virksomhedsejeren eller ejerne selv har indskudt i virksomheden og hvor eventuelle overskud er placeret fra tidligere år.

De fleste virksomheder tager også lån for at finansiere kapital, og dette ses under fremmedkapitalen, bedre kendt som langfristet- og kortfristet gæld.