Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Indskydergaranti

Written: 1. oktober 2018

Hvad er indskydergaranti?

Som kunde i danske banker er du dækket af indskydergarantifonden. Her er du økonomisk dækket på et beløb op til 745.000 kr. Dette betyder kort fortalt, at hvis din gældende bank går konkurs, vil du få dækket det spildte beløb. Du bliver både dækkes som privat- og erhvervskunde.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Hvis et pengeinstitut går konkurs, er det indskydergarantifondens opgave at sikre, at dets kunder med et kontant indskud på op til 745.000 kr. bliver udbetalt hurtigst muligt. Du er altså som kunde i en dansk bank sikret mod tab af dine penge.

Er der særlige regler?

Hvis du eksempelvis er gift og du eller din partner står opført på den gældende konto, er dækningen det dobbelte og ender på 1.490.000 kr. Indskydergarantifondens vil altså betragte jer som flere indskydere.

Hvis du har et selskab, er det ligeledes dækket og dette lapper ikke ind over din private konto. Du vil altså både have 745.000 kr. på din privatkonto samt på firmakonto, hvoraf begge konto bliver dækket ind. Dette gælder dog ikke for personligt ejede selskaber.

Indskydergarantifonden dækker rate- og kapitalpensionskonti fuldt ud.

Hvis du har optaget et lån i banken, vil det beløb du skylder blive trukket fra dine indlån ved opgørelsen af dækningen.

Hvad dækker garantien ikke?

Garantien dækker ikke aktier, checks, kapitalbeviser, garantitilsagn eller diverse dokumenter som er udstedt direkte fra banken selv.

Der er dog nogle indskud, som er omfattet af en særlig dækning. Her er der eksempelvis tale om indskud på pensionskonto, som er dækket ubegrænset.

Ligeledes er der tilfælde med indskud som dækker med op til ca. 1 mio. Kr. Dette kan eksempelvis være arbejdsskadeerstatning, hvoraf der er større dækning i op til 6 måneder efter indskuddet. Herefter vil det høre ind under de generelle regler.

Kontakt din bank hvis du er i tvivl om, hvilken dækning du hører ind under.