Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Hensættelse

Written: 23. august 2018

Hvad er en hensættelse?

En hensættelse eller en ’hensat forpligtelse’ er et begreb inden for revision og er en post man kan finde i virksomhedens balance under passiver. Dette betyder, at rent økonomisk har en hensættelse en negativ påvirkning på virksomhedens egenkapital. En hensættelse er en betaling man udskyder med at betale på grund af forskellige omstændigheder. En hensættelse opstår når man forventer, at skulle betale et større beløb fremadrettet. Det er en tommelfingerregel, at sandsynligheden skal være på mindst 50% for at forpligtelsen sker, og man derfor skal betale for at man kan etablere en hensættelsespost.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Det er vigtigt at lave en hensættelse i virksomhedens regnskab, hvis man regner med at skulle betale en sum penge fremadrettet. Dette er det, da det er med til at give et retvisende billede af virksomhedens likviditet og økonomi.

En hensættelse forfalder når virksomhedens grundlag for at have posten ikke længere er til stede og derfor ikke en trussel for virksomhedens økonomi mere. Denne tilbageførelse vil foregå i virksomhedens resultatopgørelse.

Hvilke kriterier gælder for en hensættelse?

For at kunne lave en hensættelsespost i balancen, er der tre kriterier der skal være opfyldt.

Først og fremmest skal virksomheden være forholdsvis sikre på, at den fremtidige betaling sker og at den har en stor effekt på virksomhedens økonomi. Hvis man derimod ikke er sikre, kan den ikke fastsættes som en hensættelse og skal indregnes under eventuelle forpligtelser udenfor balancen.

Det er samtidig et kriterie, at virksomheden kan måle den kommende betaling i kroner og øre. Det vil sige at ledelsen skal kunne beregne, hvor meget de skal betale, når betalingen skal ske.

Et tredje kriterie er, at forpligtelsen skal være et resultat af en omstændighed før balancedagen og senere hen føre til en forpligtelse.

Eksempler på hensættelser

Hvis man kommer ud i en retssag som tager længere tid og man forventer at tabe, vil virksomheden lave en hensættelsespost med det beløb man forventer at skulle betale i erstatning og de omkostninger der er forbundet ved en eventuel tabt retssag.

Det kan også være en ansat i en af de højere stillinger der vil fratræde inden for en overskuelig fremtid. Herunder kan der være en række omkostninger i form af pension og fratrædelsesomkostninger fra virksomhedens side af som skal lægges til side.

Det kan derfor være smart at lave en hensættelsespost i virksomheden, hvis man tror, at man render ind i en stor udgift inden for nærmeste fremtid.