Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Frikort

Written: 11. september 2018

Hvad er et frikort?

Et frikort er et skattekort, der giver dig en skattefri indtjening årligt. I Danmark er alle personer nemlig berettiget et personfradrag, hvoraf du fritages fra at betale skat af dele af din indtjening.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Et frikort samler dit fradrag, således du betaler en skatteprocent på 0.

Når dit personfradrag er overskredet, er du forpligtiget til at betale den trækprocent, som er anført i din forskudsopgørelse. Dette foregår gennem dit hoved- eller bikort.

Dog går du ikke helt fri af skattesystemet, da et frikort ikke fritager dig fra at betale arbejdsmarkedsbidrag på 8%.

Hvem har et frikort?

Alle skattepligtige borgere har et individuelt fribeløb, og har dermed ret til et frikort. Det er dog kun personer, som forventes at tjene mindre end fribeløbets grænse, der får tildelt et frikort. Derfor er frikortet oplagt for personer med lav indkomst – eksempelvis unge i fritidsjob under 18 år.

Det betyder altså, at personer under 18 år, fritages fra at betale skat i de tidligste indtjeninger, og kan dermed beholde mere af deres løn.

Hvordan benyttes et frikort?

Personer under 15 år skal selv oprette et frikort via SKATs hjemmeside. Her skal du ændre din forskudsopgørelse, hvoraf personfradraget er det beløb, som du må tjene uden at betale skat.

Din forskudsopgørelse viser regnskabet for det seneste års indtægter. Ved at ændre løbende i din forskudsopgørelse, sikrer du at betale den rigtige skat.

Er du derimod fyldt 15 år, opretter SKAT automatisk et frikort til dig, som er digitalt tilgængeligt på SKATs hjemmeside. Herfra kan din arbejdsgiver hente de nødvendige oplysninger.

Dit frikort bliver automatisk fornyet årligt.

Dit frikort kan bruges af mere end én udbetaler. Dermed kan du sagtens have en skattefri indtjening fra flere arbejdsgivere.

Du kan i fleste tilfælde også benytte dig af dit frikort, hvis du er over 18 år og får hjemmeboende SU, hvis ikke du har et supplerende job ved siden af.

Hvor meget må man tjene skattefrit?

Beløbet for hvor meget man må tjene skattefrit årligt, ændres hvert år. Dog må personer over 18 år tjene et større beløb end personer under 18 år.

Beløbet som du må tjene skattefrit, er individuelt.

I 2018 må du, som er under 18 år tjene 34.500 kr. skattefrit. Hvis du er over 18 år, må du tjene 46.000 kr. skattefrit. Dette hænger sammen med, at du stiger i løn, når du fylder 18 år. Derfor stiger dit personfradrag ligeledes.

Der kan dog være undtagelser i forhold til, hvor meget du må tjene skattefrit årligt. Hvis du eksempelvis har langt til arbejde, og dermed har et kørselsfradrag, er du nemlig begrundet til at tjene et højere beløb skattefrit end andre.