Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Emission

Written: 1. oktober 2018

Hvad er emission?

Emission betyder oversat at sætte noget i omløb. Dette kan omhandle pengesedler, værdipapirer, aktier eller obligationer.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

I forhold til aktier, er en emission en udstedelse af nye aktier. Hvis vi tager udgangspunkt i et selskab, vil det i praksis betyde at der bliver flere aktier at dele ejerskabet om.

Hvad skyldes emission?

Emission kommer af en konstant stigende kapitalkrav, som er vedtaget i EU. Dette betyder at banken skal følge disse krav ved at sikre sig yderligere kapitalmæssigt. Derfor er emission altså et nødvendigt led i hele kapitalplanen.

Hvis du ikke ønsker at deltage i emissionen som aktionærer, vil antallet af dine aktier forblive det samme. Dog vil der stadig udstedes flere aktier i forbindelse med emissionen og derfor vil dine aktiers værdi næppe blive reduceret.

Dette betyder at din ejerandels værdi bliver forringet, hvis ikke du vælger at deltage i emissionen.

Hvad er en aktieemission?

Aktiemission er en proces hvori der bliver udstedt nye aktier.

Når der er tale om aktiemissioner, taler man om følgende; udstedelse af nye aktier mod kontant betaling. Dette er i form af børsnotering, altså hvor man udbyder aktierne i et aktieselskab på en børs.

En aktieemission kan forgå på to måder:

En fondsemission flytter reserveposter til aktiekapitalen, og derfor får virksomheden ikke tilført ny kapital. Ved en ny emission skaffes der ny kapital til selskabet. Dette kan enten ske til underkurs eller til markedskurs. Under en underkursemission bliver de nuværende aktionærer tilbudt nye aktier gennem tegningsrettigheder. Herfra bliver det tildelt ud efter deres beholdning af aktierne i selskabet.

Hvad er en fortegningsretsemission?

Her er der også tale om en emission, hvor de eksisterende aktionærer har ret til at tegne aktier forud for andre. En fortegningsretsemission gennemføres oftest til en kurs, som er lavere end den aktuelle markedskurs.

Herfra får aktionærerne et antal tegningsretter, alt efter hvor mange aktier de ejer. Disse tegningsretter skal bruges til at tegne nye aktier med rabat.