Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Egenkapital

Written: 23. august 2018

Hvad er egenkapital?

Egenkapitalen kan findes i årsregnskabet under passivsiden i balancen. Her er den med til at  repræsentere virksomhedens værdi, idet (aktiverne – gæld = egenkapital). Med andre ord er det virksomhedens egen kapital som er finansieret af virksomheden selv, idet egenkapital oftest opbygges ved ejernes indskud i virksomheden og overskud fra de resterende år.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Ejerenes indskud kan være forskellig, alt efter hvor stor virksomheden er. Hvis virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed eller et interessantskab er der ingen krav til, hvor stor indskydelsen i egenkapital skal være. Hvis der derimod er tale om et anpartsselskabet er kravet, at man mindst skal indskyde 50.000 kroner. Modsat anpartsselskab skal man ved etablering af et aktieselskab mindst smide 500.000 kroner ind i egenkapitalen som mindstekrav.

Egenkapitalen vil oftest være delt op i 3 forskellige dele alt afhængig af, hvor stor en virksomhed det er. Hvis der derimod er tale om en enkeltmandsvirksomhed vil privatforbruget blive fratrukket under egenkapitalen og dermed være endnu en del under egenkapitalen. De øvrige 3 dele er anparts/aktie kapitalen, som er det beløb virksomhedens ejere har indskudt. Under egenkapitalen vil reserver oftest også være belyst, som er de resterende års overskud, som bliver overført til egenkapitalen. Derudover er den tredje del; andre henlæggelser, som bliver påvirket, hvis virksomheden vælger at opskrive sine aktier.

Hvordan laves en egenkapitalopgørelse?

For at lave en opgørelse over ens egenkapital findes der to forskellige metoder. ’Den fuldstændige metode’ og ’den summariske metode’. Den fuldstændige metode viser primo og ultimo og de tilgange der har påvirket egenkapital igennem årets løb. Den summariske metode viser derimod udviklingen fra primo til ultimo.

Hvis der er tale om en større virksomhed som for eksempel et anpartsselskab eller aktieselskab, skal de lave egenkapitalopgørelse ved ’den fuldstændige metode’.

Beregninger omhandlende egenkapitalen

Man kan lave en række beregninger, hvor egenkapitalen indgår, for at se, hvordan virksomhedens driftsøkonomi ser ud. Her kan man bl.a. beregne egenkapitalens forretning: (Resultat efter finansielle omkostninger * 100 / Gennemsnitlig egenkapital) og som er med til at belyse forretningen af egenkapitalen. Den skal derfor sammenlignes med markedsrenten, da det vil give et overblik over, om det er mest fordelagtigt at investere i virksomheden eller i obligationer/aktier. Egenkapitalen skal derfor gerne være så høj som muligt.

Udover egenkapitalens forretning kan man også beregne gearingen, som er med til at belyse forholdet mellem egenkapitalen og gælden i virksomheden. For at beregne gearingen bruges følgende formel; (gns. gældsforpligtelser / gns. egenkapital). Dette betyder at, hvis gearingen er på 5, har virksomheden lånt 5 kroner for hver krone de har i egenkapitalen.

Gearingen skal derfor gerne være så lav som muligt fra virksomhedens synspunkt.