Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Driftsomkostninger

Written: 1. oktober 2018

Hvad er driftsomkostninger?

Driftsomkostninger er et begreb, som oftest anvendes indenfor virksomheder.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Driftsomkostninger dækker de løbende omkostninger, som er nødvendige for at kunne drive en virksomhed. Med andre ord kan man sige, at driftsudgifter er omkostninger af driften af virksomheden. Det kan eksempelvis omfatte ansattes lønninger samt goder.

Disse omkostninger er meget almindelige og nok også de største omkostninger for en virksomhed.

Man kan dog også tale om driftsomkostninger i andre sammenhænge. Det kan eksempelvis være ordinære driftsomkostninger, som omfatter standartkonti. Det kan være i form af husleje, af- og nedskrivninger, varebrug af lagre og meget andet.  Alt dette er omkostninger, som er til for at sikre driften i en gældende bolig, virksomhed eller andet.

Husleje og driftsomkostninger

Der er forskellige vikler at tage fat i, når der er tale om driftsomkostninger. Et eksempel kan være husleje. Her vil alle transaktioner i forbindelse med udgifter nemlig registreres.

Disse udgifter er selvfølgelig forbundet med leje.

Et andet eksempel kan være en reparation eller vedligeholdelse, som er indeholdt i en leje af en bolig, indgå på en standardkonto og dermed ses som en driftsomkostning.

Med andre ord er det omkostninger, som er nødvendigt for boligens vedligeholdelse.

Hvordan ses driftsomkostninger i en virksomhed?

Et af de største ansvar en ledelse i en given virksomhed har, er at vurdere hvor meget driftsomkostningerne kan reduceres, uden at påvirke virksomheden mere end højst nødvendigt.

Her er der tale om reducering i forhold til virksomhedens evne til at konkurrere mod andre virksomheder, som altså anses som dets konkurrenter.

Nogle virksomheder forsøger altså at øge bundlinjen ved at skære i disse driftsomkostninger.

Bundlinjen er et udtryk for årets endelige resultat, beregnet efter skat.

Hvordan kan man spare på driftsomkostningerne?

En stor driftsomkostning for virksomheder er løn til medarbejdere. Derfor kan virksomhederne øge bundlinjen ved at afskedige deres medarbejder. Dette vil i nogle tilfælde være nødvendigt.

At afskedige medarbejdere vil forøge virksomhedens indtjening, men der er dog en begrænsning for, hvor meget virksomhederne kan skære i medarbejderne, uden at kvaliteten af driften reduceres.